Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynigion Cydsyniad 2013 a 2014

Cyflwynwyd Cynigion Cydsyniad ar gyfer y Mesurau Seneddol isod yn ystod 2013 a 2014.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad

Research Service | National Assembly for Wales

Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu Cyrff Cyhoeddus (Diddymu Bwyd o Brydain) 2014

9 May 2014 Consent Memorandum laid by the Welsh Government in relation to the The Public Bodies (Abolition of Food from Britain) Order 2014

Research Service | National Assembly for Wales

Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol (Taliadau Gan Gynghorau Plwyf, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolwyr Siarter) 2013

12 Tachwedd 2013 Gosod Memorandwm Cydsyniad gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol (Taliadau Gan Gynghorau Plwyf, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolwyr Siarter) 2013.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad

Research Service | National Assembly for Wales

Gorchymyn y Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013

7 Ionawr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Memorandwm Cydsyniad gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Gorchymyn y Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013

11 Mehefin 2013 - Trafod a chytuno'r Memorandwm Cydsyniad gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad

Partners & Help