Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Yr Ail Gynulliad

Llun o Pierhead a'r Senedd gyda'r testun 2003 - 2007 drosto yn cynrychioli'r dudalen ar Ddigwyddiadau Allweddol yr Ail Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn rhoi amlinelliad o'r dyddiadau allweddol wrth greu Cynulliad Ceneldaethol Cymru a datblygiad y sefydliad wedi hynny. Mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau gweinyddol a threfniadaeth ond mae hefyd yn cyfeirio at rai datblygiadau gwleidyddol a pholisi nodweddiadol.

 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

2007

Mai

03.05.2007 - Etholiadau’r Cynulliad. (Canlyniadau’r etholiad)
Chwefror

12.02.2007 - Prif Weithredwr a Chlerc newydd y Cynulliad, Claire Clancy, yn dechrau ar ei swydd.

07.02.2007 - Cymeradwyir y Rheolau Sefydlog newydd yn y Cyfarfod Llawn. (Linc i Gofnod y Trafodion)

Ionawr

31.01.2007 - Cyhoeddir Rheolau Sefydlog newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

2006

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Tachwedd

28.11.2006 - Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. Peter Hain AS, yn gwneud datganiad ar Araith y Frenhines, a ddilynir gan ddadl yn y Cyfarfod Llawn. (Linc i Gofnod y Trafodion).

15.11.2006 - Penodir Claire Clancy yn Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad. (Linc i Gofnod y Trafodion)

Gorffennaf

25.07.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru yn derbyn Cydsyniad Brenhinol (Linc i Hansard).

Cyhoeddir Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

24.07.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Ystyried gwelliannau Ty’r Cyffredin a’r rhesymau amdanynt yn Nhy’r Arglwyddi. (Link i Hansard)

13.07.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – y trydydd darlleniad yn Nhy’r Arglwyddi (Link i Hansard)

04.07.2006 - Trish Law AC yn mynychu ei Chyfarfod Llawn cyntaf yn dilyn is-etholiad Blaenau Gwent.

Mehefin

29.06.2006 - Etholir Trish Law (Annibynnol) yn Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth Blaenau Gwent.

28.06.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Ail ddiwrnod y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard).

27.06.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Diwrnod cyntaf y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard).

12.06.2006 - Pwyllgor Sefydlog CALRE, Cynhadledd Llywyddion Cynulliadau Deddfwriaethol Rhanbarthol Ewrop, yn cyfarfod yn y Senedd i drafod materion o ddiddordeb cyffredin o ran cynulliadau rhanbarthol, eu cysylltiad â’i gilydd, a’u perthynas â sefydliadau Ewrop.

06.06.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – trydydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard).

Mai

17.05.2006 - Y Cynulliad yn pleidleisio i greu pwyllgor ymgynghorol a fydd yn argymell pa Reolau Sefydlog y dylai’r Cynulliad eu mabwysiadu pan fydd wedi’i gyfansoddi yn ôl Mesur Llywodraeth Cymru.

 • Arglwydd Dafydd Elis-Thomas (y Llywydd)

 • Elin Jones (Plaid Cymru)

 • William Graham (Ceidwadwyr)

 • Peter Black (Democratiaid Rhyddfrydol)

yn aelodau’r Comisiwn Cysgodol, ac etholir y Llywydd yn Gadeirydd.

Y Cynulliad yn pleidleisio i greu pwyllgor ymgynghorol a fydd yn argymell pa Reolau Sefydlog y dylai’r Cynulliad eu mabwysiadu pan fydd wedi’i gyfansoddi yn ôl Mesur Llywodraeth Cymru.

 • Jane Hutt (Llafur)

 • Ann Jones (Llafur)

 • Val Lloyd (Llafur)

 • Gwenda Thomas (Llafur)

 • Jocelyn Davies (Plaid Cymru)

 • Lisa Francis (Ceidwadwyr)

 • Jenny Randerson (Democratiaid Rhyddfrydol)

yn aelodau’r Pwyllgor ar y Rheolau Sefydlog. Etholir Jenny Randerson yn Gadeirydd y pwyllgor (Linc i Gofnod y Trafodion)

03.05.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard)

02.05.2006 - Telir teyrnged yn y Cyfarfod Llawn i’r diweddar Peter Law AC AS, yr Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol dros Flaenau Gwent. (Linc i Hansard)

Ebrill

25.04.2006 - Croesewir y 100,000fed ymwelydd i’r Senedd ers iddi agor i’r cyhoedd ym mis Chwefror.

19.04.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Diwrnod cyntaf y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard)

01.04.2006 - Newidir enw dau o bwyllgorau’r Cynulliad i adlewyrchu’r ffaith bod Bwrdd Croeso Cymru, Awdurdod Datblygu Cymru, ACCACacELWa wedi dod yn rhan o Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Enw newydd y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth yw’r Pwyllgor Menter, Arloesi a Rhwydweithiau, ac enw newydd y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes yw’r Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. Nid oes newidiadau i gyfrifoldebau’r pwyllgorau.

Mawrth

22.03.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – yr ail ddarlleniad yn Nhy’r Arglwyddi. (Linc i Hansard)

Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor ar Fesur Llywodraeth Cymru. (Linc i Gofnod y Trafodion)

14.03.2006 - Agoriad Brenhinol adeilad newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd, a fynychir gan Ei Mawrhydi’r Frenhines, Ei Fawrhydi Brenhinol Dug Caeredin, Ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru, a’i Mawrhydi Brenhinol Duges Cernyw. (Linc i Gofnod y Trafodion)

01.03.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – y darlleniad cyntaf yn Nhy’r Arglwyddi. (Linc i Hansard)

Chwefror

28.02.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru - gweddill y cyfnodau craffu yn Nhy’r Cyffredin (Linc i Hansard)

27.02.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – gweddill y cyfnodau craffu yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard)

07.02.2006 - Cynhelir y Cyfarfod Llawn cyntaf yn y Senedd, adeilad newydd y Cynulliad.

Ionawr

30.01.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – trydydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard)

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard)

24.01.2006 - Etholir yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau’r Pwyllgor ar Seilwaith y Rheilffyrdd a Gwella Gwasanaethau i Deithwyr:

 • Leighton Andrews (Llafur);

 • Carl Sargeant (Llafur);

 • Janet Davies (Plaid Cymru);

 • Lisa Francis (Ceidwadwyr);

 • Eleanor Burnham (Democratiaid Rhyddfrydol);

 • John Marek (Forward Wales).

23.01.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – diwrnod cyntaf y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard).

18.01.2006 - Y Cynulliad yn pleidleisio i sefydlu Pwyllgor ar Fesur Llywodraeth Cymru, ac yn ethol yr Aelodau canlynol yn aelodau ohono:

 • Yr Arglwydd Elis-Thomas (y Llywydd) (Cadeirydd);

 • Leighton Andrews (Llafur);

 • Ann Jones (Llafur);

 • Val Lloyd (Llafur);

 • Gwenda Thomas (Llafur);

 • Ieuan Wyn Jones (Plaid Cymru);

 • Jocelyn Davies (Plaid Cymru);

 • Nick Bourne (Ceidwadwyr);

 • David Melding (Ceidwadwyr);

 • Michael German (Democratiaid Rhyddfrydol)

(Linc i Gofnod y Trafodion)

17.01.2006 - Dadl ar Fesur Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn. (Linc i Gofnod y Trafodion)

09.01.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru - ail ddarlleniad yn Nhy'r Cyffredin. (Linc i Hansard)

 

 

2005

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhagfyr

13.12.2005

The Welsh Affairs Committee's First Report on The Government White Paper: Better Governance for Wales is published (First Report, 2005-06, HC 551)

(Link to report)

 

 

08.12.2005

Publication of the new Government of Wales Bill, and first reading in the Commons

(Link to Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tachwedd

10.11.2005

The Welsh Affairs Committee meet as part of their inquiry into the Better Governance for Wales White Paper

(Link to Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Hydref

31.10.2005

The Welsh Affairs Committee meet as part of their inquiry into the Better Governance for Wales White Paper

(Link to Hansard)

 

 

25.10.2005

The Welsh Affairs Committee meet as part of their inquiry into the Better Governance for Wales White Paper

(Link to Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gorffennaf

07.07.2005

The Committee on the Better Governance for Wales White Paper meet to take evidence.

(Link to committee proceedings)

 

 

06.07.2005

The Committee on the Better Governance for Wales White Paper meets to receive evidence (Link to Committee Proceedings)

 

The Assembly elects the following Members to the Committee on School Funding:

 • Denise Idris Jones (Labour)

 • Lynne Neagle (Labour)

 • Janet Ryder (Plaid Cymru)

 • William Graham (Conservative)

 • Peter Black (Liberal Democrat)

(Record of Proceedings for 6 July 2005)

 

 

05.07.2005

The Committee on the Better Governance for Wales White Paper meets to receive evidence

(Link to Committee Proceedings)

 

 

04.07.2005

The Committee on the Better Governance for Wales White Paper meets to receive evidence

(Link to Committee Proceedings)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mehefin

28.06.2005

The Assembly votes to establish a Committee on the Better Governance for Wales White Paper and elects the following Members to the committee:

 • Lord Elis Thomas (Presiding Officer)

 • Jane Hutt AM (Labour)

 • Lorraine Barrett AM (Labour)

 • Carl Sargeant AM (Labour)

 • Jocelyn Davies AM (Plaid Cymru)

 • David Melding AM (Conservative)

 • Kirsty Williams AM (Liberal Democrat)

(Record of Proceedings for 28 June 2005)

 

Following Plenary, The Committee on the Better Governance for Wales White Paper meets for the first time to receive evidence
(Link to Committee Proceedings)

 

 

21.06.2005

The Rt Hon Peter Hain MP, Secretary of State for Wales makes a Statement on the Queen’s Speech, followed by a debate in Plenary

(Record of Proceedings for 21 June 2005)

 

 

15.06.2005

The White Paper on the reform of the Assembly, ’Better Governance for Wales’ is published, following a statement by The Secretary of State for Wales in Parliament.

(Link to Hansard).

 

The First Minister makes a statement on the white paper in Plenary.

(Record of Proceedings for 15 June 2005)

 

 

14.06.2005

The Assembly votes to establish a Committee to advise the Assembly on school funding

(Record of Proceedings for 14 June 2005)

 

 

07.06.2005

Mick Bates AM is elected to the Social Justice and Regeneration Committee, Kirsty Williams AM is elected to the Economic Development and Transport Committee, Jenny Randerson AM is elected to the Health and Social Services Committee and Jeff Cuthbert AM to the Legislation Committee

(Record of Proceedings for 7 June 2005)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mai

17.05.2005

Cyhoeddir deddfwriaeth yn Araith y Frenhines i ddiwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ceir y manylion llawn am Fesur (Diwygiad) Llywodraeth Cymru mewn Papur Gwyn sydd ar fin cael ei gyhoeddi.

 

Cyhoeddir tair deddf arall sy’n berthnasol i Gymru yn unig:

 • Mesur Trafnidiaeth (Cymru);

 • Mesur Comisiynydd Pobl Hyn (Cymru) ;

 • Y Mesur Llety Twristiaeth (Cofrestru) (Cymru) drafft.

(Linc i Hansard)

 

Etholir Laura Anne Jones AC yn aelod o’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Brynle Williams AC yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, a William Graham AC yn aelod o’r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes.

(Linc i Gofnod y Trafodion)

 

 

05.05.2005

Y Blaid Lafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol gyda mwyafrif o 67 o seddi. Etholir dau Aelod Cynulliad yn Aelodau Seneddol yn San Steffan: etholir Peter Law AC yn Aelod Seneddol annibynnol dros Flaenau Gwent, a David Davies AC yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros Fynwy.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ebrill

27.04.2005

Y Cynulliad yn ethol aelodau’r pwyllgorau rhanbarthol.

(Linc i Gofnod y Trafodion)

 

 

18.04.2005

Peter Law AC yn hysbysu’r Llywydd nad yw bellach yn aelod o’r Blaid Lafur. O ganlyniad, bydd yn Aelod annibynnol o’r Cynulliad.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mawrth

09.03.2005Y Cynulliad yn cymeradwyo newidiadau i Reol Sefydlog Rhif 3.2 o ran y swyddi y gall Aelod Cynulliad gael cyflog ychwanegol amdanynt.

(Linc i Gofnod y Trafodion)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Chwefror

22.02.2005Y Cynulliad yn cymeradwyo’r newidiadau i’r Rheolau Sefydlog a gyflwynwyd yn adroddiad y Pwyllgor Busnes ar Chwefror 14.
 • Diwygir Rheol Sefydlog Rhif 18A i sefydlu pwyllgor i graffu ar waith y Prif Weinidog.

 • Diwygir Rheol Sefydlog Rhif 10 er mwyn newid ffiniau rhanbarthau’r pwyllgorau rhanbarthol fel eu bod yn cyd-fynd â ffiniau rhanbarthau etholiadol y Cynulliad. Drwy hynny crëir pum pwyllgor rhanbarthol, ar gyfer:

  • Gogledd Cymru

  • Canolbarth a Dwyrain Cymru

  • De Orllewin Cymru

  • Canol De Cymru

  • De Ddwyrain Cymru.

 • Diwygir Rheol Sefydlog Rhif 6.6, sy’n ymdrin ag ailgyfeirio Mesurau i bwyllgorau

 • Rheol Sefydlog Rhif 6.12, sy’n ymdrin â threfn busnes

 • Rheol Sefydlog Rhif 6.14, sy’n ymdrin â’r canllawiau ar gynigion a gwelliannau

 • Rheol Sefydlog Rhif 31, sy’n ymdrin ag is-ddeddfwriaeth.

(Linc i Gofnod y Trafodion)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ionawr

14.01.2005

Prif Weinidog Cymru’n cyhoeddi penodiad dwy Ddirprwy Weinidog newydd.

 • Penodir Tamsin Dunwoody-Kneafsey AC (Llafur) yn Ddirprwy Weinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth

 • Christine Chapman AC (Llafur) yn Ddirprwy Weinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, a Chyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

 • Penodir Jeff Cuthbert AC (Llafur) yn Gadeirydd y Pwyllgor Monitro Amcan Un

 

 

10.01.2005

 • Penodi Dr Brian Gibbons AC yn Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 • Penodi Jane Hutt AC yn Drefnydd. Bydd Karen Sinclair AM yn parhau fel

 • Prif Chwip ac yn mynychu cyfarfodydd y Cabinet.

 

<<Dychwelyd i'r mynegai 2005

Brig y dudalen

2004

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

December

01.12.2004

The Secretary of State for Wales makes a Statement on the Queen’s Speech, followed by the Annual debate in Plenary.

(Record of Proceedings for 1 December 2004)

 


 

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

November

23.11.2004

Two Wales-only bills are announced in the Queen’s speech during the state opening of Parliament at Westminster; The Transport (Wales) Bill and The Public Services Ombudsman (Wales) Bill.

(Link to Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

October

06.10.2004

Following a debate in Plenary on the Report of the Richard Commission, a motion is passed that the Assembly, ‘having considered the report of the Richard commission, calls on the First Minister to urge the Secretary of State for Wales to bring forward proposals to amend the Government of Wales Act 1998 for the following purposes:

a) to effect a formal separation between the executive and legislative branches of the Assembly;

b) to reform existing electoral arrangements in order to eliminate anomalies;

c) to enhance the legislative powers of the Assembly.’

(Record of Proceedings for 6 October 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

September

28.09.2004

The Assembly approves that House Committee will assume responsibility for the new Chamber building upon its completion.

(Record of Proceedings for 28 September 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

July

15.07.2004

First meeting of the Committee on Smoking in Public Places.

(Link to agenda)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

June

21.06.2004

The first formal joint meeting of an Assembly subject committee and the Welsh Affairs Committee. The Economic Development and Transport Committee and the Welsh Affairs Committee discuss the Draft Transport (Wales) Bill.

 

 

15.06.2004

Assembly approves changes to Standing Orders, as set out in the report of the Business Committee. New Standing Order 9.15 will allow members of the House of Commons Welsh Affairs Committee to participate in meetings of the Assembly's subject committees.

(Record of Proceedings for 15 June 2004)

 

 

08.06.2004

The Assembly votes to establish a committee in accordance with Standing Order No. 8.1 to advise the Assembly on the banning of smoking in public places and elects the following Members to the Committee on Smoking in Public Places:

 • David Lloyd AM (Plaid Cymru)

 • Jeff Cuthbert AM (Labour)

 • Jonathan Morgan AM (Conservative)

 • Peter Black AM (Liberal Democrat),

 • Val Lloyd AM (Labour) (Chair)

(Record of Proceedings for 8 June 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

May

27.05.2004

 

Draft Transport (Wales) Bill published.

 

 

 

13.05.2004


Her Excellency President Vaira Vike-Freiberga of Latvia visits the National Assembly.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

April

26.04.2004

Change to Standing Orders passed on 24 March 2004 come into effect, meaning The Presiding Office is renamed as the Assembly Parliamentary Service.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

March

31.03.2004

The Richard Commission’s report into the powers and electoral arrangements of the National Assembly is published.

 

Assembly approves changes to Standing Orders in order to consolidate all orders amended during the first Assembly, and eliminate any inconsistencies and idiosyncrasies within.

(Record of Proceedings for 31 March 2004)

 

 

24.03.2004

Changes to Standing Orders passed reflecting the change of name of the Presiding Office to Assembly Parliamentary Service.

(Record of Proceedings for 24 March 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

February

02.02.2004


National Assembly for Wales’ new North Wales exhibition centre in Colwyn Bay opens to the public.                             


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

January

22.01.2004


First meeting of the Public Audit (Wales) Bill Committee 2004.

 

 

13.01.2004

The Assembly votes to establish the Public Audit (Wales) Bill Committee 2004, under Standing Order No. 8.1, to consider aspects of the Public Audit (Wales) Bill, including the Finance Minister’s letter of 1 December to the Chair of the Public Audit (Wales) Bill Committee and, elects the following members to the Public Audit (Wales). Committee 2004:

 • Leighton Andrews AM (Labour)

 • Janice Gregory AM (Labour)

 • Alun Cairns AM (Conservative)

 • Jenny Randerson AM (Liberal Democrat)

 • Janet Davies AM (Plaid Cymru) (Chair)

(Record of Proceedings for 13 January 2004)

 

 

 

<<Return to 2004 index

Top of page

2003

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

December

 

 

05.12.2003

First Minister and Presiding Officer visit Penrhyn Quarry in Bethesda to cut first Welsh slate for use on the new Assembly building.

 

 

03.12.2003

Annual debate on the Queen’s Speech.

(Record of Proceedings for 3 December 2003)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

November

 

 

28.11.2003

British-Irish Council meets in Wales at the Museum of Welsh Life, St Fagans.

 

 

19.11.2003

Minister-President Teufel of the Baden-Würrtemberg region of Germany addresses the Assembly.

 

The Assembly approves changes to Standing Order No 14 to permit substitutions for the Equality of Opportunity Committee; No 15, to permit substitutions for the European and External Affairs Committee; No 19, to allow for more than one local government finance report in any year, and to clarify the arrangements for laying documents.

(Record of Proceedings for 19 November 2003)

 

 

04.11.2003

Implementation of the Report of the Committee on Seating Arrangements.

 

 

 

Publication of the report of the Electoral Commission The National Assembly for Wales elections 2003: the official report and results.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

October

 

 

21.10.2003

Publication of the Report of the Committee on Seating Arrangements in the Chamber

 

 

02.10.2003

First meeting of the Committee on Seating Arrangements in the Chamber.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

September

 

 

15.09.2003

Ieuan Wyn Jones AM is elected as leader of the Plaid Cymru group within the Assembly.

 

 

10.09.2003

Announcement of the Appointment of a single individual (Adam Peat) to the three separate offices of Commissioner for Local Administration in Wales, Health Service Commissioner for Wales and Welsh Administration Ombudsman.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

August

 

 

04.08.2003

Work commences on the site of the new Assembly building.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

July

 

 

15.07.2003

Committee on Seating Arrangements in the Chamber established under Standing Order 8.1

Members of Committee elected on the 16 July:

 • Karen Sinclair AM (Labour)

 • Lynne Neagle AM (Labour)

 • Leighton Andrews AM (Labour),

 • Carl Sargeant AM (Labour)

 • Janet Davies AM (Plaid Cymru)

 • Jonathan Morgan AM (Conservative)

 • Kirsty Williams AM (Liberal Democrat)

 • Lord Dafydd Elis-Thomas AM (Plaid Cymru) (Chair)

The Assembly approves changes to Standing Order No 35, providing for the membership of Planning Decision Committees to reflect the new Party balance in the Assembly.

(Record of Proceedings for 15 July 2003)

 

 

09.07.2003

The Rt Hon Helen Clark MP Prime Minister of New Zealand addresses the Assembly.

(Record of Proceedings for 9 July 2003)

 

 

08.07.2003

First meeting of the Public Audit (Wales) Committee.

 

 

02.07.2003

The National Assembly, acting under Standing Order No. 8.1, elects the following Members to the Public Audit (Wales) Committee:

 • Leighton Andrews AM (Labour)

 • Ann Jones AM (Labour)

 • Alun Cairns AM (Conservative)

 • Mick Bates AM (Liberal Democrat)

 • Janet Davies AM (Plaid Cymru) (Chair)

(Record of Proceedings for 2 July 2003)

 

 

01.07.2003

Motion NDM1518 the National Assembly for Wales agrees to enter into a lump-sum contract for the new Assembly Chamber building with Taylor Woodrow Construction Ltd at a cost of £40,997,000.00 (exclusive of VAT) is passed, following a debate in Plenary.

 

The National Assembly establishes the Public Audit (Wales) Bill Committee under Standing Order No. 8.1 to advise the Assembly on the terms of the draft Public Audit (Wales) Bill.

(Record of Proceedings for 1 July 2003)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

June

 

 

12.06.2003

The Assembly at the Pierhead welcomes its 100,000th visitor since the opening of the centre to the public in May 2001.

 

 

05.06.2003

HM The Queen officially opens the second term of the Assembly, accompanied by HRH The Duke of Edinburgh and HRH Prince Charles.

(Record of Proceedings for 5 June 2003)

 

 

03.06.2003

Chairs and Members of Subject Committees are elected in Plenary:

 • Alun Ffred Jones AM (Plaid Cymru), Environment Planning and Countryside

 • Peter Black AM (Liberal Democrat), Education and Lifelong Learning

 • Rosemary Butler AM (Labour), Culture, Welsh Language and Sport

 • Ann Jones AM (Labour), Local Government and Public Services

 • Janice Gregory AM (Labour), Social Justice and Regeneration

 • David Melding AM (Conservative), Health and Social Services

 • Christine Gwyther AM (Labour), Economic Development and Transport

 • Janet Davies AM (Plaid Cymru), Audit Committee

 • Gwenda Thomas AM (Labour), Equality of Opportunity

 • Glyn Davies AM (Conservative), Legislation Committee

 • Kirsty Williams AM (Liberal Democrat), Standards Committee

 • Sandy Mewies AM (Labour), European and External Affairs

(Record of Proceedings for 3 June 2003)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

May

 

 

20.05.2003

Election of the Panel of Chairs from which the chairs of the Subject Committees are to be selected:

 • Rosemary Butler AM (Labour)

 • Janice Gregory AM (Labour)

 • Christine Gwyther AM (Labour)

 • Ann Jones AM (Labour)

 • Alun Ffred Jones AM (Plaid Cymru)

 • David Melding AM (Conservative)

 • Peter Black AM (Liberal Democrat)

 

 

13.05.2003

The first Plenary meeting is held on a Tuesday under the new order whereby Plenary sessions are held on a Tuesday afternoon and Wednesday afternoon.

 • First Minister appoints Deputy Ministers:

 • Economic Development and Transport – Brian Gibbons AM (Labour)

 • Health and Social Care – John Griffiths AM (Labour)

 • Social Justice – Huw Lewis AM (Labour)

 • Members elected to House Committee and Business Committee.

(Record of Proceedings for 13 May 2003)

 

 

09.05.2003

First Minister announces his new Cabinet for the second term of the Welsh Assembly Government:

 • Minister for Finance - Sue Essex AM (Labour)

 • Minister for Assembly Business - Karen Sinclair AM (Labour)

 • Minister for Social Justice and Regeneration - Edwina Hart AM (Labour)

 • Minister for Health and Social Care - Jane Hutt AM (Labour)

 • Minister for Economic Development - Andrew Davies AM (Labour)

 • Minister for Education and Lifelong Learning - Jane Davidson AM (Labour)

 • Minister for Environment, Planning and Countryside - Carwyn Jones AM (Labour)

 • Minister for Culture, Sports and Welsh Language - Alun Pugh AM (Labour)

 

 

08.05.2003

Ieuan Wyn Jones AM resigns as President of Plaid Cymru.

 

 

07.05.2003

First Plenary meeting of Second Assembly.

 • Lord Elis-Thomas elected as Presiding Officer

 • Dr John Marek AM elected as Deputy Presiding Officer

 • Rhodri Morgan AM re-elected as First Minister

(Record of Proceedings for 7 May 2003)

 

 

01.05.2003

Assembly Elections take place.
(Election results)

 

<<Return to 2003 index

Top of page

 
 

Partners & Help