Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 
 

Papurau Crynodeb o Ddeddfau a Biliau   

Mae papurau Crynodeb o Fil yn edrych ar y cyd-destun polisi, y prif ddamcanion a darpariaethau pob Bil newydd sydd yn dod gerbron y Cynulliad er mwyn helpu gyda dealltwriaeth o’r Bil.

<< Yn ôl i’r prif dudalen

2018

Mawrth

Chwefror

2017

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Mawrth

Chwefror

 

2016

Rhagfyr

Gorffennaf

Mehefin

Chwefror

2015  

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Brig

2014

​Rhagfyr

Hydref

Medi

Awst

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Brig

2013

​Rhagfyr

Hydref

Medi

Awst

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Brig

2012

Rhagfyr

Tachwedd

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Chwefror

Ionawr

Brig

 

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae'r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib rhoi cyngor i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau at

Ymchwil y Senedd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
neu drwy e-bost at

neu drwy ebost i: Ymchwil@Cynulliad.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

 

.

 

Partners & Help