Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Cynulliad 

Mai 2019 –  Gorffennaf 2019

Dyddiad
​Gweinidog
30 Ebrill 2019
​Y Prif Weinidog

​1 Mai 2019

Y Gweinidog Addysg


Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

​7 Mai 2019
​​Y Prif Weinidog

8 Mai 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

14 Mai 2019

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

15 Mai 2019

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

21 Mai 2019

Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

22 Mai 2019

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Cynulliad

​4 Mehefin 2019
Y Prif Weinidog
5 Mehefin 2019

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

​11 Mehefin 2019
Y Prif Weinidog

12 Mehefin 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

​18 Mehefin 2019

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

19 Mehefin 2019
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig


Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

25 Mehefin 2019

Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

​26 Mehefin 2016
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd


Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Cynulliad

​2 Gorffennaf 2019
Y Prif Weinidog

3 Gorffennaf 2019

​​Y Gweinidog Addysg


Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

​9 Gorffennaf 2019
Y Prif Weinidog
10 Gorffennaf 2019
Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth


16 Gorffennaf 2019
Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.
​17 Gorffennaf 2019
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig


Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

 

Dyddiadau blaenorol

Gweld dyddiadau blaenorol ar gyfer cwestiynau llafar

Partners & Help