Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Cynulliad

Medi 2017 - Rhagfyr 2017

Dyddiad

Gweinidog​

20 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

27 Medi 2017

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Cynulliad

 

4 Hydref 2017

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

11 Hydref 2017

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Y Cwnsler Cyffredinol

 

18 Hydref 2017

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

25 Hydref 2017

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Cynulliad

 

8 Tachwedd 2017

 

Dim Cyfarfod Llawn.  Amserlen y Cwestiynau Llafar wedi'i gohirio am wythnos

 15 Tachwedd 2017

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

22 Tachwedd 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Y Cwnsler Cyffredinol

 

29 Tachwedd 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

 

6 Rhagfyr 2017

 

 

 

13 Rhagfyr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Cynulliad

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Dyddiadau blaenorol

Gweld dyddiadau blaenorol ar gyfer cwestiynau llafar

Partners & Help