Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Brys

Caiff Aelodau'r Cynulliad wneud cais ar unrhyw adeg i ofyn Cwestiwn Brys i Aelod o Lywodraeth Cymru neu Gomisiwn y Cynulliad yn ystod Cyfarfod Llawn. Er hynny, dim ond os bydd y Llywydd (neu'r Dirprwy Lywydd os yw'r cwestiwn yn ymwneud â Chomisiwn y Cynulliad) yn fodlon bod y cwestiwn o bwys cenedlaethol brys.

Cyflwynwyd y Cwestiynau Brys ar eu ffurf newydd yn y Cynulliad ym mis Mai 2017, ynghyd â Chwestiynau Amserol​. Mae'r gweithdrefnau newydd hyn yn disodli'r drefn flaenorol ar gyfer gofyn Cwestiynau Brys.

Mae rhestr o'r holl geisiadau am Gwestiynau Brys yn y Cynulliad hyd at fis Mai 2017 ar gael ar y tudalenau Cwestiynau Brys.​

​Dyddiad Cyflwyno​Cwestiwn Brys​Penderfyniad
​7 Tachwedd 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ar amddiffyn plant yng Nghymru, yn dilyn marwolaeth Elsie Scully-Hicks tra o dan ofal rhieni mabwysiol lle cafodd eu gosod gan wasanaethau cymdeithasol ym Mro Morgannwg?

 

Heb ei ganiatáu.​
​17 Hydref 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiadau ei bod yn debygol y bydd bwrdd iechyd mwyaf Cymru – Betsi Cadwaladr – yn gorwario dros £50 miliwn eleni?

 

​Heb ei ganiatáu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.

​11 Hydref 2017

​​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Lee Waters (Llanelli):  A yw Ysgrifennydd y Cabinet wedi asesu effaith rheolau newydd HMRC IR35 ar hyfywedd gofal y tu allan i oriau yng Nghymru ar ôl iddynt gael eu cyflwyno ar 1 Tachwedd?

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiadau ei bod yn debygol y bydd bwrdd iechyd mwyaf Cymru – Betsi Cadwaladr – yn gorwario dros £50 miliwn eleni?

​Heb ei ganiatáu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.

​18 Gorffennaf 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn sgil cwymp adeilad ger llinell rheilffordd yng Nghaerdydd?

​Heb ei ganiatáu.
​5 Gorffennaf 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith


 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi yn sgil cau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli ac mewn rhannau eraill o Gymru? W


 

Lee Waters (Llanelli): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynghylch swyddi a gollwyd o ganlyniad i gau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli ac mewn rhannau eraill o Gymru?


 

​Heb ei ganiatáu.
​27 Mehefin 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol Fformiwla Barnett yn dilyn y cytundeb rhwng Llywodraeth y DU a Phlaid yr Unoliaethwyr Democrataidd (y DUP)?
 

​Heb ei ganiatáu.
​21 Mehefin 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynghylch y cyhoeddiad bod Tesco am gau ei ganolfan ymgysylltu â chwsmeriaid yng Nghaerdydd, sy'n cyflogi 1,100 o bobl yng Nghanol De Cymru ar hyn o bryd?

​Heb ei ganiatáu.
​20 Mehefin 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

Nick Ramsay (Mynwy): Yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell yng ngorllewin Llundain, pa gamau sy'n cael eu cymryd i werthuso'r risgiau tân sy'n gysylltiedig â chartrefi cymdeithasau tai yng Nghymru sydd wedi cael cladin wedi'i osod arnynt ers eu hadeiladu?
 

​Heb ei ganiatáu.
​6 Mehefin 2017

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y berthynas rhwng Llywodraethau Cymru a Qatar ar ôl i gymdogion Qatar dorri'r cysylltiadau diplomyddol â'r wlad honno?

​Heb ei ganiatáu.

 

Partners & Help