Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 3 Hydref 2017 i'w hateb ar 10 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pryd y bydd yr atgyweiriadau i'r bont rheilffordd yn Commins Coch ar yr A470 yn cael eu gwneud? (WAQ74313)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith(Ken Skates): It is expected that repair works to Commins Coch Bridge will commence in early November and continue into January. Much of the work will be undertaken during the night and at weekends.

The delays have been due to finding a suitable window of availability that Network Rail can accommodate.
 
Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A yw awdurdodau lleol yn gorfod aros i anaf personol ddigwydd cyn gweithredu mesurau tawelu traffig ar ffyrdd? (WAQ74314)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ken Skates: No. The Road Traffic Act 1988 requires local authorities to prepare and carry out programmes of measures designed to promote road safety. However, where there are accidents involving the use of vehicles on their network, local authorities must carry out studies and, in light of those studies, take such measures as appear to the authority to be appropriate to prevent such accidents.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint o aelodau o staff sydd wedi derbyn hyfforddiant bwndel sepsis ym mhob un o ysbytai Cymru, ers lansio'r ymgyrch 1000 o Fywydau? (WAQ74315)
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint o achosion o sepsis sydd wedi'u cofnodi ym mhob un o ysbytai Cymru yn ystod y tair blynedd diwethaf? (WAQ74316)
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint y mae Llywodraeth Cymru wedi ei ddarparu i bob un o fyrddau iechyd Cymru ar gyfer atal sepsis ym mhob un o'r tair blynedd ariannol ddiwethaf? (WAQ74317)

Drbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): Information regarding the number of staff who have received sepsis bundle training is not held centrally.  All staff now have access to the standard online training programme developed through the 1000 Lives Improvement Programme Rapid Response for Acute Illness Learning Set (RRAILS).  RRAILS online is a modular e-learning tool developed by Abertawe Bro Morgannwg University Health Board in collaboration with the RRAILS group.
 
The number of diagnoses of sepsis[1] recorded in Wales's hospitals in the last three years are shown in the attached table.
 
We do not hold information on the amount spent from the Welsh Government annual budget allocation by health boards and trusts on sepsis prevention.  Prevention of sepsis is the core responsibility of all health boards and trusts.

[1] Based on any Mention of Sepsis Diagnosis (ICD10 codes A40, A41)

Number of sepsis recorded in Wales's hospitals in the last three years

2014/15

Hospital
 
Number
Abergele Hospital1
Amman Valley Hospital1
Breconshire War Memorial Hospital9
Bro Ddyfi Community Hospital2
Bronglais General Hospital219
Bryn Beryl Hospital14
Cardiff Royal Infirmary (West Wing)3
Chepstow Community Hospital3
Chirk Community Hospital2
Colwyn Bay Community Hospital5
County Hospital8
Deeside Community Hospital7
Denbigh Community Hospital11
Dewi Sant Hospital5
Dolgellau And Barmouth District Hospital8
Eryri Hospital23
Glangwili General Hospital566
Gorseinon Hospital6
Holywell Community Hospital5
Llandovery Hospital1
Llandrindod Wells Hospital9
Llandudno General Hospital61
Llanidloes And District War Memorial Hospital1
Maesteg General Hospital5
Mold Community Hospital10
Monnow Vale Health & Social Care Facility1
Montgomeryshire County Infirmary2
Morriston Hospital895
Neath Port Talbot Hospital27
Nevill Hall Hospital807
Park House Court Nursing Home3
Prince Charles Hospital469
Prince Philip Hospital420
Princess Of Wales Hospital465
Rhymney Integrated Health and Social Care Centre3
Royal Gwent Hospital1107
Ruthin Community Hospital2
S. Pembs Hosp. Health & Social Care Res Centre20
Hospital
 
Number
Singleton Hospital465
St Davids Community Hospital8
St Woolos Community7
St Woolos other2
The Barry Hospital5
The Royal Glamorgan Hospital583
Tregaron Hospital2
Ty Bryngwyn Mawr6
University Hospital Llandough360
University Hospital Of Wales1063
Velindre Cancer Centre (Velindre Hospital)83
Victoria Memorial Hospital4
Withybush General Hospital321
Wrexham Maelor Hospital838
Ysbyty Alltwen13
Ysbyty Aneurin Bevan23
Ysbyty Cwm Cynon28
Ysbyty Cwm Rhondda23
Ysbyty Glan Clwyd948
Ysbyty Gwynedd1223
Ysbyty Penrhos Stanley27
Ysbyty Ystrad Fawr219
                                                                                           TOTAL11457


2015/16

Hospital
 
Number
Amman Valley Hospital3
Breconshire War Memorial Hospital13
Bronglais General Hospital199
Bronllys Hospital1
Bryn Beryl Hospital17
Cefni Hospital1
Chepstow Community Hospital6
Chirk Community Hospital6
Coity Clinic1
Colwyn Bay Community Hospital5
County Hospital8
Deeside Community Hospital19
Denbigh Community Hospital9
Dolgellau And Barmouth District Hospital8
Eryri Hospital20
Glangwili General Hospital497
Gorseinon Hospital8
Holywell Community Hospital5
Knighton Hospital5
Llandovery Hospital2
Llandrindod Wells Hospital3
Llandudno General Hospital41
Llanidloes And District War Memorial Hospital4
Mental Health Services at Royal Glamorgan1
Mold Community Hospital10
Monnow Vale Health & Social Care Facility5
Montgomeryshire County Infirmary3
Morriston Hospital1061
Neath Port Talbot Hospital23
Nevill Hall Hospital843
Park House Court Nursing Home2
Pontypridd & District Hospital1
Prince Charles Hospital515
Prince Philip Hospital490
Princess Of Wales Hospital432
Rhymney Integrated Health and Social Care Centre1
Rookwood Hospital1
Royal Gwent Hospital1214
Ruthin Community Hospital3
S. Pembs Hosp. Health & Social Care Res Centre28
Singleton Hospital557
St Davids Community Hospital16
Hospital
 
Number
St Woolos Community5
St Woolos other2
The Barry Hospital8
The Royal Glamorgan Hospital684
Tregaron Hospital1
Ty Bryngwyn Mawr4
University Hospital Llandough294
University Hospital Of Wales945
Velindre Cancer Centre (Velindre Hospital)108
Victoria Memorial Hospital8
Withybush General Hospital471
Wrexham Maelor Hospital763
Ysbyty Alltwen9
Ysbyty Aneurin Bevan23
Ysbyty Cwm Cynon30
Ysbyty Cwm Rhondda25
Ysbyty Glan Clwyd1025
Ysbyty Gwynedd1087
Ysbyty Gwynedd (psychiatric)1
Ysbyty Penrhos Stanley21
Ysbyty Ystrad Fawr206
Ystradgynlais Community Hospital8
                                                                        TOTAL11815

 


2016/17

Hospital
 
Number
Amman Valley Hospital3
Breconshire War Memorial Hospital7
Bro Ddyfi Community Hospital3
Bronglais General Hospital239
Bronllys Hospital3
Bryn Beryl Hospital3
Bryn-y-Neuadd Hospital1
Chepstow Community Hospital2
Chirk Community Hospital4
Colwyn Bay Community Hospital8
County Hospital13
Deeside Community Hospital9
Denbigh Community Hospital9
Dolgellau And Barmouth District Hospital2
Eryri Hospital5
Glangwili General Hospital536
Glanrhyd Hospital2
Gorseinon Hospital10
Holywell Community Hospital5
Knighton Hospital4
Llandovery Hospital4
Llandrindod Wells Hospital2
Llandudno General Hospital24
Llanidloes And District War Memorial Hospital6
Maesteg General Hospital1
Mold Community Hospital9
Monnow Vale Health & Social Care Facility3
Montgomeryshire County Infirmary4
Morriston Hospital1248
Neath Port Talbot Hospital43
Nevill Hall Hospital1128
North Wales Cancer Treatment Centre76
Pontypridd & District Hospital2
Prince Charles Hospital572
Prince Philip Hospital389
Princess Of Wales Hospital629
Rhymney Integrated Health and Social Care Centre3
Rookwood Hospital4
Royal Gwent Hospital1296
Ruthin Community Hospital9
Hospital
 
Number
S. Pembs Hosp. Health & Social Care Res
Centre
13
Singleton Hospital593
St Davids Community Hospital16
St Woolos Community                          12
St Woolos other6
The Barry Hospital10
The Royal Glamorgan Hospital629
Ty Bryngwyn Mawr3
Tywyn & District War Memorial Hospital1
University Hospital Llandough310
University Hospital Of Wales1259
Velindre Cancer Centre (Velindre Hospital)129
Victoria Memorial Hospital2
Withybush General Hospital495
Wrexham Maelor Hospital753
Ysbyty Alltwen3
Ysbyty Aneurin Bevan35
Ysbyty Cwm Cynon38
Ysbyty Cwm Rhondda26
Ysbyty Glan Clwyd931
Ysbyty Gwynedd748
Ysbyty Penrhos Stanley12
Ysbyty Ystrad Fawr235
Ystradgynlais Community Hospital10
                                                                       TOTAL12589


 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd i wella cyfraddau goroesi arestiadau cardiaidd y tu allan i'r ysbyty? (WAQ74318)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: A sub-group of the Heart Conditions Implementation Group has been established to oversee the implementation of the Out of Hospital Cardiac Arrest Plan. A stakeholder workshop, including third sector, is taking place on 13 December to discuss how we can work collaboratively to improve early access to cardio-pulmonary resuscitation and defibrillation. Work is continuing to implement agreed clinical consensus pathways on a regional basis to improve immediate care following a cardiac arrest. In addition, work is ongoing to progress the establishment of an out of hospital cardiac registry for Wales and has also commenced on developing a communications plan.
 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Faint o blant sydd wedi derbyn hyfforddiant sgiliau achub bywyd bob blwyddyn dros y tair blynedd diwethaf, a pha gefnogaeth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu ym mhob un o'r blynyddoedd hyn i gefnogi cyflwyno'r sgiliau hyn? (WAQ74319)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: As lifesaving skills can be taught in a variety of community and educational settings, we are unable to provide a breakdown of the number of children who have been trained. The Welsh Government has provided no direct funding.
Lifesaving skills are an important part of education in Wales and I am pleased that over 99% of maintained schools are participating in the Welsh Network of Healthy School Schemes. Safety is one of the scheme’s 7 topics and requires curriculum schemes of work to cover first aid.
The Welsh Ambulance Service NHS Trust joined the wider UK ‘Restart a Heart’ campaign on 18 October 2016, in which 43 secondary schools and 7,216 secondary school children were taught lifesaving skills. Additionally, over 200 primary schools, equating to 9,500 children, taught the same skills throughout October as part of the ‘Shoctober’ campaign.
A total of 66 schools across Wales have signed up for this year’s ‘Restart a Heart’ event, which is being delivered in conjunction with the Resuscitation Council UK and the British Heart Foundation.
 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pa werthusiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith yr ymgyrch 'Byddwch yn arwr diffib'? (WAQ74320)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: Since I launched the ‘Be a Defib Hero’ campaign in February 2015, 396 additional defibrillators have been logged and mapped onto the Welsh Ambulance Service NHS Trust dispatch system. Currently, there are 3,384 defibrillators in total on the system, allowing call handlers to direct callers to their nearest one in the event of a cardiac arrest.
There has been a significant increase in the number of defibrillators being made known to the Ambulance Service in the last 18 months. This is primarily due to a range of campaigns, including; ‘Defibuary’, ‘Restart a Heart’ and ‘Shoctober’. Furthermore ambulance staff and volunteers have been working with their local communities on defibrillator acquisition, placement and cardio-pulmonary resuscitation training. 


Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu manylion am sut y mae'r grant blynyddol o £8 miliwn ar gyfer sgiliau a hyfforddiant yn y sector gofal cymdeithasol wedi cael ei ddefnyddio gan bob un o'r awdurdodau lleol, a faint o aelodau o staff sydd wedi elwa o'r hyfforddiant hwn? (WAQ74321)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Rebecca Evans): The Social Care Workforce Development Programme (SCWDP) is a grant given by the Welsh Government to further aid and implement training for the Social Care Workforce across Wales. It is match funded by the local authorities, who prepare and run the various training events.
The financial returns for 2015-16 show that for every £1 of Welsh Government programme supported expenditure, local authorities committed on average a further £0.44 of their own resources. This funding facilitated 105,996 attendances at training events resulting in 3,622 qualifications and a further 4,067 supported qualifications across the whole social care sector. Supported qualifications are qualifications started during the year but which have not yet been completed.
Staff from the local government, independent and voluntary sectors attended these training events, as well as foster carers, service users, families and child minders.
The financial returns for 2016-17 are currently being submitted and will then be analysed. From 2017-2018 onwards the SCWDP grant has been transferred to Social Care Wales to oversee.

Partners & Help