Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 14 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 21 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 10 Hydref 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73862)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 21 Hydref 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73863)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 4 Tachwedd 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73864)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 11 Tachwedd 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73865)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 18 Tachwedd 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73866)

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 23 Tachwedd 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73867)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 2 Rhagfyr 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73868)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 8 Rhagfyr 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73869)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 13 Rhagfyr 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73870)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 16 Rhagfyr 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73871)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 20 Rhagfyr 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73872)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 21 Rhagfyr 2016 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73873)

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 9 Ionawr 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73874)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 17 Ionawr 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73875) 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 24 Ionawr 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73876)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 3 Chwefror 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73877)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 10 Chwefror 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73878)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 16 Chwefror 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73879)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 3 Mawrth 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73880)

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 10 Mawrth 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73881) 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 17 Mawrth 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73882)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 20 Mawrth 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73883)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 31 Mawrth 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73884) 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 7 Ebrill 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73885) 
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 26 Ebrill 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73886)

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 26 Mai 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73887)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 23 Mehefin 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73888)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod â chynrychiolwyr Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd ar 30 Mehefin 2017 ac a drafodwyd y mater ynghylch dosbarthiad y fantolen? (WAQ73889)
 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): A significant number of meetings will have taken place over the timeframe specified involving Welsh Government officials, representatives of Heads of the Valleys Development Company and their advisors.  The risks associated with the Circuit of Wales project, including the balance sheet issue, would have been part of those commercially confidential discussions.  However, it would take a disproportionate amount of time to confirm the dates and details of individual meetings, and to determine the appropriateness of providing information in relation to issues discussed at those meetings.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Ymhellach i WAQ73809, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm nifer y ceisiadau cymwys a ddaeth i law ac a gafodd eu prosesu'n llwyddiannus ar gyfer pob un o'r 3 blynedd a nodwyd? (WAQ73890)
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): The total number of eligible Common Agricultural Policy Pillar 1 Scheme claims received and processed to date for 2014, 2015 and 2016 in Wales is:

 SPS 2014BPS 2015BPS 2016
Received16,16615,55915,448
Paid16,16615,55615,438

*13 claims involve legal or farm business issues that require the farmer to provide information in order to resolve them
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Ymhellach i WAQ73746 a WAQ73811, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro beth oedd ystyr y term 'materion adnoddau' a chadarnhau 1) faint o swyddi presennol oedd yn wag, 2) am ba mor hir yr oeddent yn wag a 3) cadarnhau a yw'r swyddi hyn wedi eu llenwi gyda staff amser llawn parhaol? (WAQ73891)  
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: ‘Resource issue’ means staff resource to process a volume of work within a particular time frame is under pressure. The number and length of vacancies varies over time. Posts are filled with permanent WG staff.

 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm y rhifau daliad yng Nghymru yn dilyn ceisiadau ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig? (WAQ73892)R
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: The total current number of County Parish Holding (CPH) numbers in Wales is 53,215.
The CPH allocation process does not record whether a request relates to RDP applications.
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau o dan ba gynlluniau Rhaglen Datblygu Gwledig penodol i Gymru y byddai'n ofynnol cael rhifau daliad a chadarnhau faint o ffermydd sy'n darparu rhifau daliad sydd wedi elwa ar gymorth hyd yn hyn? (WAQ73893)
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: CHP numbers are mandatory for the following schemes:

Sustainable Production Grant: 36 projects approved to date.

Farm Business Grant: zero projects approved (approvals for the first round are due in August).

Farming Connect – 7658 businesses registered and receiving support to date.  


Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Ymhellach i WAQ73805, o dan y gyfres o Gynlluniau Glastir, beth yw hyd cyfartalog yr amser ar gyfer arfarnu Datganiad o Ddiddordeb? (WAQ73894)
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: The average length of time taken to appraise an Expression of Interest under the suite of Glastir schemes opened under the Welsh Government Rural Communities Rural Development Programme 2014 - 2020 is 44 calendar days.

 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Gan gyfeirio at WAQ73810, faint o oriau gwaith y bydd y gwerth uchaf o £13,000 yn ei roi? (WAQ73895)
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: The number of hours this will pay for will depend on the grade and salary of the staff undertaking the overtime. 

 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Ymhellach i WAQ73807, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau beth oedd y gyfradd drosi Ewro / Sterling ar gyfer pob un o'r blynyddoedd y cyfeirir atynt yn ei hateb, ac ar sail ar y tri ffigur blynyddol a ddarperir yn ei hymateb, roi cyfanswm y symiau blynyddol mewn punnoedd sterling, gan gymhwyso'r cyfraddau trosi priodol? (WAQ73896)
 
Derbyniwyd ateb ar 19 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: The transfer of funds from Pillar 1 to Pillar of the Common Agricultural Policy is made in Euros.

An exchange rate is only applied at the time of the claim made to the European Commission under the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme.

This rate changes on a monthly basis.

To the end of June, £51.8m of Pillar 1 Transfer funds have been paid. 
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Ymhellach i WAQ73805, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau o dan y Cynlluniau nad ydynt yn gynlluniau Glastir, o'r 132 o geisiadau sy'n cael eu harfarnu ar hyn o bryd, sawl un sydd wedi ei wrthod a sawl un sydd wedi bod yn llwyddiannus ar lefel arfarnu ac sydd bellach yn weithredol? (WAQ73897)
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Lesley Griffiths: Of the 132 applications in appraisal as of 10 July (WAQ73805) 24 have since been approved. None have been rejected. 

 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Ymhellach i WAQ73805, o'r 638 o ddatganiadau o ddiddordeb i gael eu prosesu ar gyfer cynnig contract, sawl un y rhagwelir y caiff ei gwblhau yn llwyddiannus i fod yn gontractau gweithredol ac o fewn pa gyfnod y gall ymgeisydd ddisgwyl derbyn yr arian a ddyfernir iddo ar ôl ei gymeradwyo? (WAQ73898)

Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017
 
Lesley Griffiths: The 638 successful Glastir Expressions of Interest (EoI) will be processed, but the final number of successfully completed contract offers will be dependant on contract negotiations and acceptance.

Glastir contracts include capital works or multi annual commitments (or a combination both), and payments are made following submission and validation of claims.

  • Capital works claims can be submitted once the capital work is complete and payments are processed throughout the year.
  • Annual area claims must be submitted via the Single Application Form (SAF) by 15 May, with payments made from the following January onwards.

Partners & Help