Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 10 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 17 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu dadansoddiad fesul ardal bwrdd iechyd o nifer y cleifion canser y dyrannwyd gweithiwr allweddol iddynt pan y cawsant ddiagnosis ac y rhoddwyd cynllun gofal ar waith iddynt? (WAQ73830) Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet esbonio sut mae Llywodraeth Cymru yn diffinio'r term 'gweithiwr allweddol' ar gyfer cleifion canser, yn unol â'r ymrwymiad a wnaed ym mis Mai 2010? (WAQ73831)

Derbyniwyd ateb ar 17 Gorffennaf 2017

The Cabinet Secretary for Health, Well-Being and Sport (Vaughan Gething): The Welsh Government does not hold details of the breakdown by health board area of the number of patients who have had a key worker allocated on diagnosis and a care plan put in place. The 2016 cancer patient experience survey, published on 5 July 2017, gives a reliable indication (86% at the all Wales level) and can be found at:

http://gov.wales/topics/health/publications/health/reports/report13/?lang=en

Guidance on the definition of a key worker is published at:

http://gov.wales/docs/dhss/publications/141120whc001en.pdf

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr argyfwng gwelyau ysbyty yng ngogledd Cymru, o ystyried cau'r wardiau presennol yn Ysbyty Cymuned Bae Colwyn ac Ysbyty Cyffredinol Llandudno? (WAQ73832)

Derbyniwyd ateb ar 17 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething): I expect health boards to plan and configure services that meet the needs of their people.  This includes the provision of a sufficient number of hospital beds, in both general hospitals and community hospitals, deemed to be clinically necessary, to meet local expected demand, taking into account fluctuations in demand that occur throughout the year.

I understand that for the health board to continue to provide safe levels of nursing cover for their patients, they have temporarily had to consolidate their staff into a smaller number of locations this week. I understand the health board is actively taking part in recruitment events, both locally and nationally.

Partners & Help