Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 7 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 14 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru yn berchen ar unrhyw rwydwaith ffeibr optig yng Nghymru, ac ym mhle y mae'r fath asedau wedi'u lleoli? (WAQ73829)

Derbyniwyd ateb ar 14 Gorffennaf 2017
 
Y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth (Julie James): The Welsh Government owns some fibre network in both North and South Wales.

The Welsh Government currently allows Fibrespeed Ltd the rights to operate a fibre network along the A55 corridor for business use in North Wales.

In South Wales the entire length of the M4, the A470 from Cardiff to Merthyr, the A465 from the M4 to Hirwaun, the A449/A40 from the M4 to Monmouth and also from Dowlais to Abergavenny, and A4042 from the M4 to Cwmbran the A48 from the end of the M4 to Cross Hands is covered with a Welsh Government owned fibre network.

At the Severn Bridge the Welsh Government also shares a fibre network with Highways England for cross boundary sharing of camera images.

Partners & Help