Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 10 Mawrth 2016 i'w hateb ar 17 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau cost y gwaith diweddar i osod wyneb newydd ar ffordd osgoi y Trallwng ac ar hyd yr A483 i mewn i'r Drenewydd? (WAQ70034)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): The cost of resurfacing work on the Welshpool bypass was approximately £1.6 million, and Newtown £0.42 million.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o'r costau ar gyfer gwaith a wnaed ar gefnffyrdd yn Sir Drefaldwyn ar gyfer pob chwarter ariannol dros y tair blynedd diwethaf? (WAQ70035)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Edwina Hart: We do not hold the information in the format requested.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa drefniadau sydd yn eu lle i sicrhau bod gwasanaethau meddyg teulu digonol ar gael ar gyfer trigolion cartrefi gofal yng Nghymru? (WAQ70032)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

The two-year agreement we reached with GPC Wales about changes to the GP contract for 2015-16 and 2016-17 included a commitment to review the GP enhanced service for care homes.  

Discussions with GPC Wales and health boards are currently ongoing to agree a new directed enhanced service for care homes which seeks to deliver best-evidence treatment and services based on individual need; maximise the continuity of care; minimise the need for unscheduled care and minimise the risk of poly-pharmacy.         

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i effaith andwyol rheolyddion calon ar urddas mewn gofal diwedd bywyd? (WAQ70033)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Mark Drakeford:

Palliative care staff work with cardiology departments to ensure compassionate and supportive care is provided to people with implantable devices and their families at end of life to avoid inappropriate treatment.

People experiencing heart failure may be offered implantable pacemakers or defibrillators (ICD) to treat life-threatening arrhythmias. People with end-of-life heart failure may develop complex arrhythmias, which trigger firing of the ICD creating shocks that may be painful, hinder sleep and cause distress to them and their family. In these circumstances it may be inappropriate to retain the ICD in active defibrillation mode. 

At the end of life the ICD may be turned off at the individual's request to reduce distress for themselves and their families and help them remain comfortable. Turning off a pacemaker is also possible and is non-invasive.

The Welsh Government is considering clinical guidance by the British Heart Foundation relating to the deactivation of implantable defibrillators. This will feed into the planned refresh of the End-of-Life Care Delivery Plan, which sets out how people and their families will be supported at the end of their lives, providing high-quality, and compassionate care in all settings for people of all ages. The plan emphasises the importance of listening to and respecting individuals' wishes and those of their family and carers.

Partners & Help