Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 4 Mawrth 2016 i'w hateb ar 11 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog nodi'r swm a wariwyd ar ohebu â ffermwyr drwy'r post yn (a) y flwyddyn ariannol 2012-13, (b) y flwyddyn ariannol 2013-14 ac (c) y flwyddyn ariannol 2014-15? (WAQ69963)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd (Rebecca Evans):

The information you requested is not held.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cludiant bws i dwristiaid ac ymwelwyr o dramor? (WAQ69964)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth (Ken Skates): The Welsh Government's Visit Wales website provides information on public transport to Wales and within Wales, including coach and bus services.

In addition the Welsh Government actively promotes the TrawsCymru long distance bus network to UK and foreign visitors to Wales.

 

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Amgueddfa Cymru yn defnyddio ei phroffil cenedlaethol i hyrwyddo ac annog twristiaeth treftadaeth? (WAQ69965)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Ken Skates: The National Museum is working in partnership with the Welsh Government on plans for 'themed years', including the Year of Adventure in 2016.The ongoing St Fagans Redevelopment Project is expected to boost overall visitor figures to the National Museum to around 2 million and be a gateway to direct visitors towards other places of interest across Wales. The Welsh Government is providing £7 million towards this project, alongside funding from the Heritage Lottery Fund and other stakeholders.

 

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i annog aelodau'r sefydliad mewn rhannau eraill o'r DU i ymweld â Chymru? (WAQ69966)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Ken Skates: The Welsh Government, through Visit Wales and CADW, works in partnership with the National Trust to develop initiatives which promote and raise the profile of Wales with their members across the UK.

 

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r iaith Gymraeg fel ased treftadaeth i hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru? (WAQ69967)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Ken Skates: The Welsh Government celebrates the fact that Wales has two national languages and uses this to provide a real point of differentiation between us and our UK neighbours. We promote the language proactively and positively in our materials and on websites.

 

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ar gyfer teithwyr sy'n pasio drwy Gymru wrth deithio rhwng Prydain ac Iwerddon ar longau fferi, ar reilffyrdd a drwy'r awyr? (WAQ69968)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Ken Skates: Visit Wales works with a wide range of transport stakeholders and marketing channels to target visitors entering and transiting through Wales.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella iechyd meddwl yng Nghymru i helpu plant dioddefwyr masnachu mewn pobl? (WAQ69971)

Ateb i ddilyn.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gwella'r ddarpariaeth gofal plant mewn llochesi ar gyfer dioddefwyr masnachu mewn pobl yng Nghymru? (WAQ69969)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews): The crime of slavery is non-devolved and in Wales it is the responsibility of the Home Office to provide support for adult victims and where applicable their accompanying children. The Home Office fund the support which is delivered by third sector organisations.

 

David Melding (Canol De Cymru): Pa wasanaethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu ar gyfer plant  dioddefwyr masnachu mewn pobl? (WAQ69970)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Leighton Andrews: The crime of slavery is non-devolved and in Wales it is the responsibility of the Home Office to provide support for adult victims and where applicable their accompanying children. Support for unaccompanied child victims of slavery is provided by Local Authorities.

Partners & Help