Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 1 Mawrth 2016 i'w hateb ar 8 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A yw'r gwasanaeth Ynni Lleol newydd yn darparu ar gyfer yr un gefnogaeth gan swyddogion datblygu technegol ag Ynni'r Fro? (WAQ69939)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

Yes. Local Energy development officers provide the same level of support that was available under the Ynni'r Fro programme.

The resource available has increased from the equivalent of 4 full time staff under the Ynni'r Fro programme to the equivalent of 5 full time staff under the Local Energy service.  Under the Local Energy service, development officers are also able to call on a greater range of technical and financial support to help communities with their project.

 

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Faint o staff a gyflogir gan y gwasanaeth Ynni Lleol a faint o staff a gyflogwyd gan Ynni'r Fro? (WAQ69940)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Carl Sargeant:

Under the Local Energy service, the equivalent of 8.2 full time staff are employed. Under Ynni'r Fro, the equivalent of 6.4 staff were employed.

 

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Faint o brosiectau a ariannwyd gan Ynni'r Fro sy'n weithredol ar hyn o bryd? (WAQ69941)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Carl Sargeant:

In total there are six Ynni'r Fro projects which are now generating energy, with a further two starting to generate this spring.

 

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A oes gan y gwasanaeth Ynni Lleol newydd y gallu i gynnig cymorth ariannol drwy gyfrwng benthyciadau a grantiau i gymell prosiectau ynni cymunedol? (WAQ69942)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Carl Sargeant:

The new Local Energy service provides financial support for all stages of development.  The mix of grants and loans can be tailored to suit individual projects to maximise local benefits.

 

Janet Haworth (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu faint o incwm blynyddol y mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'i gronni o brosiectau hamdden a thwristiaeth ar gyfer y blynyddoedd 2013/14, 2014/15 a 2015 hyd yma? (WAQ69947)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Carl Sargeant: The following table is an annual breakdown of income Natural Resources Wales has earned from recreation and tourism:

Financial YearAmount
2013-14£1 647 786
2014-15£1 653 631
2015-16 (as of January)£1 477 691

 

Janet Haworth (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu faint o incwm blynyddol y mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi'i gronni o'i brosiectau cynhyrchu ynni ar gyfer y blynyddoedd 2013/14, 2014/15 a 2015 hyd yma? (WAQ69948)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Carl Sargeant: The following table is an annual breakdown of income Natural Resources Wales has received from energy generation:

Financial YearAmount
2013-14£5 940 000
2014-15£7 552 000
2015-16 (as of February)£5 353 000

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa seilwaith ffyrdd a gwelliannau seilwaith trafnidiaeth eraill a gytunwyd mewn perthynas â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Aston Martin yr wythnos diwethaf, gan gynnwys goblygiadau cysylltiedig o ran costau? (WAQ69943)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): My officials will make a planning application to the Vale of Glamorgan Council for the construction of a new access road from the B4265 which will enable commercial traffic to the St Athan site to avoid the restricted height railway bridge on the existing access, also releasing land for housing.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa arian a ddyranwyd i Aston Martin mewn perthynas â grantiau a hyfforddiant Llywodraeth Cymru? (WAQ69944)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Edwina Hart: The financial terms agreed with Aston Martin are commercially confidential.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa arian sydd wedi cael eu cynnig mewn perthynas â benthyciadau a/neu grantiau i Aston Martin i sicrhau'r 750 o swyddi yn Sain Tathan? (WAQ69945)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Edwina Hart: The financial terms agreed with Aston Martin are commercially confidential.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r effaith y bydd cyhoeddiad Aston Martin yr wythnos ddiwethaf yn ei chael ar statws dynodedig Sain Tathan fel ardal fenter penodol i'r diwydiant hedfan? (WAQ69946)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Edwina Hart: Aston Martin's investment is great news for the Cardiff Airport and St Athan Enterprise Zone, and for Wales more generally.  It aligns with the Zone's focus on leading edge engineering, manufacturing and materials.  The presence of Aston Martin will support and compliment the renewed focus on both Airport assets and their surrounds.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Eluned Parrott (Canol De Cymru): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru a'r GIG i sicrhau bod adrannau damweiniau ac achosion brys yn medru gweithredu i lefel safonol yn ystod argyfyngau mawr? (WAQ69938)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):   Health boards work in collaboration to respond to the major incident and maintain normal services, where possible.

Nominated hospitals will receive casualties related to an incident and other A&E units will continue to operate as normal to manage every day demand for emergency care.

Partners & Help