Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 25 Chwefror 2016 i'w hateb ar 3 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Yn dilyn yr ateb i WAQ69762, a wnaiff y Prif Weinidog ddarparu ffigurau ynghylch busnesau yng Nghymru a'r DU sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth "Defnyddio'r Gymraeg yn eich busnes" drwy Busnes Cymru, yn ogystal â nifer y cwmnïau FTSE 100 sy'n darparu gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg yn y DU? (WAQ69929)

Derbyniwyd ateb ar 8 March 2016

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): Since it launch on 29 July 2015 the 'Using Welsh in your business support' on the Business Wales website has been viewed 2,052 times.

We do not hold the FTSE information you requested.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddarparu'r meini prawf sydd ar gael ar gyfer prosiectau sy'n gwneud cais am y grant Bwrw Mlaen? (WAQ69930)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Prif Weinidog Cymru:

Each application had to demonstrate how they contributed towards one or more of the following aims.

  1. Promote and facilitate the use of Welsh among local residents, societies and organisations
  2. Undertake specific projects to respond to local needs and, where appropriate, support specific communities
  3. Support children and young people's language use
  4. Create opportunities for Welsh speakers to increase their confidence when using the language
  5. The use of varied and contemporary media to promote opportunities for young people to use Welsh socially
  6. Encourage and support families to increase their use of Welsh
  7. Show evidence of working in partnership and creating more sustainable and strategic structures to promote the Welsh language.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddarparu gwybodaeth am gyllid a ddarparwyd i brosiectau a fu'n llwyddiannus o ran sicrhau'r grant Bwrw Mlaen yn 2014-15 a 2015-16? (WAQ69931)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Prif Weinidog Cymru:

The Moving Forward Grant Summary is as follows:

2014-15

Organisation Grant

Summary of Application

 

Menter Bro Dinefwr£15,000A community hyper news project, working with numerous community organisations and the local papur bro to increase the use of Welsh and IT skills.
Hunaniaith£41,088A scheme to develop numerous projects within the city of Bangor to increase the use of the Welsh language and also develop a strategic plan with relevant stakeholders to evaluate the linguistic needs of the city.
Menter Iaith Merthyr£15,000A series of performing workshops for young people with the aim of staging a musical show.
Menter Iaith Sir y Fflint£11,720A project to support the use of the Welsh language with young people. With the aim of promoting the benefits of Welsh language skills within the workplace.
Merched y Wawr£13,795The project's main aim is to support the entrepreneurial skills of Women across Wales by holding numerous workshops across Wales.
Urdd Gobaith Cymru£20,000The aim of the project is to increase the use of Welsh amongst young people by delivering a number of outdoor activities. The project also aims to develop leadership skills of the participants. 
Urdd Gobaith Cymru£23,856The project aims to work with numerous secondary schools in north west Wales by targeting young people that feel that there is no need for Welsh medium skills within the workplace. The project aims to raise their awareness of the Welsh language as well as the advantages of Welsh in everyday life and the workplace.
Menter Caerdydd£16,191Financial aid to support the planning and a feasibility project into the viability of extending Tafwyl into a two day event.
Menter Bro Morgannwg£10,000To support the establishment of community based activities 'gigs bach y fro' within the Vale of Glamorgan as well as a marketing campaign to increase the awareness of the Welsh language within the area.
Menter Môn£22,850A project to support Menter Môn to hold numerous music creating and radio workshops for young people.
Menter Iaith Sir Ddinbych£20,100To establish a Cynefin a Chymuned (Habitat and Community) project in Denbighshire with the aim of supporting individuals to engage in community participation to support the Welsh language. The project also aims to continue the work of the Welsh Language Action Plan.
Gwallgofiaid£39,800A project to raise awareness and encourage young people to take part in extreme sports within the Blaenau Ffestiniog and Dyffryn Ogwen area. The project will also fund a new bilingual website, promoting extreme sport in Snowdonia
Eisteddfod Genedlaethol Cymru£18,340A project to promote Welsh Music amongst young people in the Maldwyn area. The project involves numerous music workshops and music gigs.
Menter Môn£18,160To support the work of establishing a Siarter Iaith project within Ynys Môn based on the project piloted in Gwynedd.
Menter Iaith Abertawe£5,000A project with the aim of supporting young people from deprived areas to gain entrepreneurial skills.
Menter Iaith Conwy£9,000To support Menter Iaith Conwy to engage and establish community based groups that will help them understand the linguistic needs and be better placed to plan and deliver projects in the future.
Total£ 

 

2015-16

Organisation Grant Summary of Application
Community Music Wales22,848A digital project to create a website to provide young people with practical support via videos that will help them start and develop a music band as well as practical a tool kit on how to arrange gigs.

Dyffryn Nantlle

20-20

6,900A community project to establish a buddy system between Welsh speakers and learners in Dyffryn Nantlle.
Hunaniaith30,000A project that will provide encouragement and support to promote the Welsh language within workplaces and businesses in Gwynedd.
Menter Bro Dinefwr18,000Continuation of a journalism project funded in 2014-15 (as noted above)
Menter Caerdydd 20,000Costs for the second day of the Tafwyl Festival.
Menter Iaith Sir Ddinbych27,000Continuation of the Cynefin a Chymuned (Habitat and Community) project within market towns of Denbighshire and a progression to the work of the Welsh Language Action Plan.
Menter Maldwyn 35,800To develop a project to promote the Welsh Language in Bro Dyfi as a progression to the work of the Welsh Language Action plan.
Menter Môn30,000To establish a network of young performers in Anglesey whilst also enabling Menter Iaith  Môn to work in partnership with Gwyl Cefni.
Wales Young Farmers Federation46,275A substantial advertising and promotional campaign to promote the Welsh language and increase Young Farmers Club membership. 
Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol (Carmarthen)30,000A research project to investigate the use of Welsh in the old county of Dyfed with the intention of increasing individual's confidence to use the Welsh language. 
Urdd Gobaith Cymru28,907Continuation of 2014-15 project which develops the linguistic skills of young people and raises awareness of the economic benefits of the Welsh language
Clwb Rygbi Caernarfon£4,500To establish a rugby camp during the summer holidays targeting the most deprived communities in the Caernarfon area.
Total£300,230 

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddarparu gwybodaeth am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl yn ôl gan ymgeiswyr llwyddiannus y grant Bwrw Mlaen - er enghraifft, unrhyw dargedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg neu ganran yr elw o brosiectau i'w hail-fuddsoddi mewn prosiectau iaith Gymraeg eraill? (WAQ69932)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Prif Weinidog Cymru:

The aim of the Bwrw Mlaen grant scheme is to support and develop new innovative projects to promote the use of the Welsh language. All organisations provided a summary of their projects and a brief description of the linguistic outcomes as part of their applications. Projects were monitored against outputs and case studies were provided to support the activities funded.

One example is the application made by Menter Môn to hold numerous music and radio workshops by targeting 70 young people to take part. As a result 22 workshops were held (20 music and 2 radio). A total of 94 young people took part in these workshops. 70% of the participants noted that they had increased their use of the Welsh language with their friends. All participants noted that the workshops had raised their awareness of Welsh music and had registered to follow Welsh bands on soundcloud.

Any income derived from the projects can be used to support and develop further activities in the Welsh language.  All successful applicants were non profit organisations. 

 

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o faint o safleoedd tir llwyd yng Nghymru y mae awdurdodau lleol yn meddu arnynt? (WAQ69923)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

The Welsh Government does not collect information on brownfield sites held by local authorities in Wales.

 

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o'r cyllid a dalodd Llywodraeth Cymru i'r cynllun Helpu i Brynu Cymru yn ystod y blynyddoedd 2013-14, 2014-15, 2015-16? (WAQ69925)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths): The Welsh Government has invested £34.5m to the Help to Buy Wales scheme in 2013-14, £69m in 2014-15 and a further £71m will be invested in 2015-16.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog rannu copi o'r cytundeb gwreiddiol ar gyfer y grantiau i ariannu'r gwaith o ddatblygu Canolfan Glynrhedyn gan Rhondda Life Cyfyngedig? (WAQ69926)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Lesley Griffiths: I will write to you with the relevant information.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn sgil lythyr y Gweinidog dyddiedig 21 Chwefror 2016, lle yr honnir bod y methiannau sy'n gysylltiedig â datblygu Canolfan Glynrhedyn gan Rhondda Life Cyfyngedig o ganlyniad i lywodraethiant a rheolaeth ariannol y sefydliad, pa dystiolaeth sydd gan Lywodraeth Cymru sy'n profi bod hyn yn wir? (WAQ69927)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Lesley Griffiths: The weaknesses were identified by an audit of the business conducted in 2012, details of which were published in a report released in June 2015. 

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A yw'r cyfleoedd a gyflwynir i'r gymuned leol drwy werthu Canolfan Glynrhedyn yn dilyn cwymp Rhondda Life Cyfyngedig yn cyfiawnhau'r golled i'r trethdalwr o dros £1 filiwn? (WAQ69928)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Lesley Griffiths: Welsh Government's funding award to Rhondda Life Limited supported the ambition to construct a  facility which serviced the local community. It is a source of concern this investment did not result in a sustainable community enterprise.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint o ysgolion wedi cael eu hagor a'u cau yng Nghymru ers 2011? (WAQ69921)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): In the five years between 1 January 2011 and 31 December 2015 a total of 77 schools closed. At the point of closure, 13 of these had no pupils on roll. During the same five years, nine new schools opened. This information includes maintained nursery, primary and secondary schools but does not include the schools involved in amalgamations where schools close and are replaced by new schools either on existing sites or new sites.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o'r arian a delir i awdurdodau lleol gan Lywodraeth Cymru i ddadlygru tir a ddosberthir fel tir llwyd yn y blynyddoedd 2011-12, 2012-13, 2013-14 a 2015-16? (WAQ69924)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart):

Since 2011, no funding has been provided by Welsh Government to local authorities for the decontamination of previously developed (brownfield) land.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd milwrol? (WAQ69933)

Derbyniwyd ateb ar 3 Mawrth 2016

Dirprwy Weindidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth (Ken Skates):

Support for military museums in Wales is provided by the Welsh Government through our Museums, Archives and Libraries Division and the Welsh Government Historic Environment Service (Cadw).  We also work with the Federation of Museums and Art Galleries of Wales, the Association for Independent Museums and with the Army Museums Ogilby Trust to help military museums.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru at y dyfodol i flaenoriaethu triniaeth canser yr ysgyfaint, o ystyried mai dyma'r math o ganser sy'n achosi'r nifer mwyaf o farwolaethau yng Nghymru? (WAQ69914)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i weithredu'r "flaenoriaeth genedlaethol" a amlinellir yn adroddiad 2015, 'Law yn Llaw at Iechyd - Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser', i ganolbwyntio ar wella canlyniadau i gleifion canser yr ysgyfaint? (WAQ69915)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Dirprwy Weinidog Iechyd (Vaughan Gething): The cancer implementation group has identified lung cancer as one of its national priorities and the NHS in Wales is taking forward work to address the incidence and mortality rates for lung cancer. The cancer delivery plan is being refreshed and extended to 2020 and will continue to drive improvements in these areas.

The implementation group has also developed a pre-habilitation programme for lung cancer surgery to help patients better tolerate surgery and is encouraging earlier presentation through the delivery of a lung cancer awareness campaign.

The 2015 Lung Cancer Audit showed in Wales that 99.6% of lung cancer patients had their diagnosis and management discussed by a multi-disciplinary team and 88% were supported by a lead clinical nurse specialist. Compared with the previous audit in 2014, there was a positive increase from 10.9% to 15.7% for patients receiving surgery and the percentage of people with advanced non-small cell lung cancer who had chemotherapy increased from 56.4% to 61.1%.

The findings from the audit will inform the second round of peer review of lung cancer teams, which is scheduled to begin this year. The latest report from the Wales Cancer Intelligence and Surveillance Unit shows one year survival for lung cancer has increased by 5.4 percentage points between the periods 2004-2008 and 2009-2013.

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â diagnosis hwyr o ganser yr ysgyfaint, a amlinellir fel maes y dylid canolbwyntio arno yn adroddiad 2015, 'Law yn Llaw at Iechyd - Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser'? (WAQ69916)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Vaughan Gething:

The Welsh Government's Cancer Delivery Plan recognises the need to improve the stage at which cancers are diagnosed and treated. The cancer implementation group has made access to diagnostics a priority area and is involved in work to address early identification and referral.

Cancer is a national priority area in the GP contract and primary care is specifically looking at lung cancer to identify opportunities to improve access and care pathways.

The cancer implementation group is developing a lung cancer awareness campaign and working with Macmillan Cancer Support to introduce GP and nurse cancer leads in each health board to develop pathways and expertise in cancer diagnosis, referral and support.

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i gyflwyno rhaglen sgrinio ar gyfer canser yr ysgyfaint yng Nghymru? (WAQ69917)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Vaughan Gething: All population-based screening programmes in Wales are developed and delivered using the best available evidence and are subject to regular review. All of our national screening programmes follow advice from the UK National Screening Committee (UKNSC) and Wales Screening Committee. Programmes are only offered where there is robust, high-quality evidence that screening will do more good than harm and at a reasonable cost to the NHS.

The UKNSC is not currently considering lung cancer screening. The 10-year NELSON trial has three years left to run and the lung cancer National Specialist Advisory Group will work with the Welsh Government to consider any new evidence for screening as and when it becomes available.

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): O ran taliadau hwyr i gyflenwyr y GIG, beth oedd y cyfanswm a dalwyd mewn taliadau, llog a chosbau ym mhob un o'r pum mlynedd diwethaf? (WAQ69918)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Vaughan Gething: The total paid by health boards in charges, interest and penalties for late payments is detailed in the NHS summarised accounts laid annually before the National Assembly for Wales.  The amounts for the last five years are summarised below:

 £
2010-11£2,789
2011-12£758
2012-13£3,172
2013-14£135
2014-15£479

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn ôl bwrdd iechyd lleol yng Nghymru, faint o ddigwyddiadau anffafriol difrifol a fu ym mhob un o'r pum mlynedd diwethaf? (WAQ69919)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn ôl ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru, faint o ddigwyddiadau anffafriol difrifol a fu ym mhob un o'r pum mlynedd diwethaf? (WAQ69920)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): Every year, tens of thousands of people receive high-quality, safe care but in an increasingly complicated and modern healthcare system, problems can unfortunately happen. 

When problems occur, the NHS must investigate openly, learn and provide open feedback to patients and their families. A high reporting environment is indicative of an open safety culture and is encouraged. NHS staff are encouraged to report all incidents, including near misses.

These are captured and published on a nation – Wales and England – basis at http://www.nrls.npsa.nhs.uk/patient-safety-data/organisation-patient-safety-incident-reports

Serious untoward incidents are reported to the Welsh Government. These are defined as an incident that occurred during NHS-funded healthcare, which resulted in an unexpected or avoidable death or severe harm of one or more patients, staff or more members of the public; a never event or a scenario that prevents or threatens to prevent an organisation's ability to continue to deliver healthcare services, for example, data loss, property damage or incidents in population-wide programmes such as screening or immunisation, where harm may potentially extend to a large number of people.

Not every serious incident can be prevented and reporting does not necessarily confer responsibility or fault on any individual or organisation.

The table below gives the number of serious incidents by NHS organisation reported to Welsh Government since 2011-12. The numbers must been seen in the context of the millions of episodes of patient care provided by the NHS and will reflect the size of the population each health board serves. 

The number of incidents reported has increased in line with additional reporting requirements, including the requirement to report all hospital and community-acquired grade three and four pressure ulcers and deaths where a healthcare-associated infection is listed on a death certificate.

 

Serious incidents reported to Welsh Government

 2011-122012-132013-142014-15
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board91126145180
Aneurin Bevan University Health Board52669591
Betsi Cadwaladr University Health Board100118254303
Cardiff and Vale University Health Board51838897
Cwm Taf University Health Board464754102
Hywel Dda University Health Board25395682
Public Health Wales8774
Powys Teaching Health Board16242530
Velindre NHS Trust111010
Welsh Ambulance Services NHS Trust24363846

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y firws H1NI, a elwir hefyd yn ffliw moch, gan gynnwys y niferoedd manwl o bobl a gafodd ddiagnosis ac yr effeithiwyd arnynt ledled Cymru o 1 Medi 2015 i hyd yma? (WAQ69922)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2-16

Dirprwy Weinidog Iechyd (Vaughan Gething): Since October 1, 2015, 317 people in Wales have been confirmed to have influenza by Public Health Wales' microbiology laboratories; of whom 225 were confirmed to have influenza A(H1N1)pdm09 – the virus which used to be referred to as swine flu.  

The majority of people who are suspected as having influenza do not normally undergo laboratory testing to confirm the diagnosis or virus type.

Since the start of September 2015, there have been 5,353 cases of influenza-like illness recorded in GP practices throughout Wales and reported to Public Health Wales. Not all of these cases of influenza-like illnesses are due to influenza – there are many other infections which can lead to people presenting to GPs with similar flu-like symptoms.

Of those cases which were due to influenza, it is likely the majority were the result of influenza A(H1N1)pdm09 – this virus has dominated the 2015-16 influenza season in the UK and Europe.

The total number of recorded influenza-like cases reported by GPs to Public Health Wales to date this season is lower than the number of recorded cases reported during the same period in 2014-15.

Partners & Help