Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 17 Chwefror 2016 i'w hateb ar 24 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i gynyddu'r defnydd o dir sy'n eiddo cyhoeddus, a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, ar gyfer saethu adar hela? (WAQ69820)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

This is an operational matter for Natural Resources Wales.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pryd y cynhaliodd Llywodraeth Cymru ei adolygiad diogelwch diwethaf o'r A44 a pha gynlluniau sydd yn eu lle i ddiogelu modurwyr a cherddwyr sy'n defnyddio'r ffordd? (WAQ69821)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): We continuously monitor the safety of all routes across the motorway and trunk road network. We have adopted a multi-agency approach to improving safety on the A44 with all partners having actions on road safety. We continue to fund motorcyclist training to help improve awareness and behaviours, and we implement road safety improvements for all road users where they are justified.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd y gwaith o adeiladu ffordd osgoi'r Drenewydd yn dechrau? (WAQ69822)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Edwina Hart: Work on this scheme is due to start in early March.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau band eang yn:

a) Preseli Sir Benfro

b) Ceredigion

c) Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

d) Brycheiniog a Sir Faesyfed

e) Dwyfor Meirionnydd

f) Maldwyn

g) Llanelli

h) Gorllewin Caerfyrddin a Sir Benfro

(WAQ69823)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg (Julie James):

Information regarding superfast broadband provision under the Superfast Cymru project is recorded by local authority and postcode.  With the areas highlighted crossing authority boundaries it is difficult to provide specific updates on the regions listed.

However, information on local authority roll-out is available with the Superfast Cymru project, to date, providing superfast broadband access to:

  • Pembrokeshire – 43,293 premises with over £12m investment with average speeds of over 60Mbps 
     
  • Powys – 37,404 premises with over £10m invested with average speeds over 60Mbps 
     
  • Carmarthenshire – 39,296 premises with over £11million invested with average speeds over 60Mbps
     
  • Ceredigion – 18,628 premises with over £5million invested with average speeds over 60Mbps.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau meddygon teulu yn Ninbych-y-Pysgod? (WAQ69824)

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynglŷn â datrys problemau o ran cael apwyntiad arferol gyda meddygon teulu yn Ninbych-y-Pysgod? (WAQ69825)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): The Tenby Surgery provides general medical services to 8,200 patients. Services are provided by a GP partner, a salaried GP, two GP locums, two prescribing nurse practitioners, two practice nurses and two healthcare assistants. The practice is supported by Hywel Dda University Health Board's primary care support team, which is recruiting further salaried GPs and an advanced nurse practitioner.

The surgery provides a full range of services, including antenatal and postnatal care in partnership with the integrated community midwifery team at Tenby Hospital. The health board plans to pilot an extended service at the practice, which will include minor injuries treatment, over Easter. It will be fully evaluated to inform the provision of a summer service.

The Tenby Surgery operates an on-the-day appointment system – people who need to see a GP contact the surgery on the day they would like to be seen and are offered an appointment for that day. The surgery does not offer pre-bookable advance appointments. Appointment systems are the responsibility of individual GP practices.

Partners & Help