Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 16 Chwefror 2016 i'w hateb ar 23 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu canlyniadau taith fasnach Llywodraeth Cymru i Dde Corea rhwng 7 a 13 Chwefror 2015 o ran masnach a buddsoddi uniongyrchol o dramor? (WAQ69813)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): The trade mission was focussed on helping companies to export.  To date, the companies that went on the trade mission have confirmed new export orders worth £667,000.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru wrth symud ymlaen i hyrwyddo masnach a buddsoddi tramor uniongyrchol rhwng Cymru a De Corea a pha gamau sy'n cael eu cymryd gyda UK Trade and Investment er mwyn helpu i gyflawni'r amcan hwn? (WAQ69814)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Edwina Hart: We promote the benefits of South Korea, and other markets where there are Free Trade Agreements, in meetings with businesses and are actively supporting several companies to develop new business in South Korea and have connected them with UK Trade and Investment's representatives as appropriate.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gyfleoedd y mae presenoldeb cytundeb masnach rydd rhwng yr UE a De Corea wedi'u cynnig i economi Cymru ers iddo ddod i rym ym mis Gorffennaf 2011 a pha gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i fanteisio ar y cyfleoedd hynny? (WAQ69815)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog nodi i ba raddau y mae economi Cymru wedi elwa hyd yma o'r ardal masnach rydd rhwng yr UE a De Corea drwy brosiectau masnachu a buddsoddi uniongyrchol o dramor newydd? (WAQ69816)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Edwina Hart: The removal of the majority of import duties on 1 July 2011 was of immediate benefit to Welsh companies exporting to South Korea.  The Free Trade Agreement also addresses non-tariff barriers to trade, with specific focus on the automotive, pharmaceuticals, medical devices and electronics sectors.  The businesses which won new orders as a result of the trade mission in 2014 were selling into these sectors.  We have promoted South Korea as an export market to businesses in Wales and provided information on how they can take advantage of the Free Trade Agreement. Businesses that we have supported to pursue opportunities in South Korea have secured new orders valued at almost £2.5 million.

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu: a) lefel y mewnforion i Gymru o Dde Corea bob blwyddyn rhwng 2010 a 2015 a b) y prif ddeunyddiau crai, nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu mewnforio i Gymru o Dde Corea? (WAQ69817)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu: a) lefel yr allforion o Gymru i Dde Corea bob blwyddyn rhwng 2010 a 2015 a b) y prif ddeunyddiau crai, nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu hallforio o Gymru i Dde Corea? (WAQ69818)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Edwina Hart: This information is available on the HMRC website (regional trade statistics data) and the values of exports from Wales to South Korea between 2010 and 2015 (up to quarter 3) are available on the StatsWales website: https://www.uktradeinfo.com/Statistics/BuildYourOwnTables/Pages/Table.aspx

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Businesses/Exports/welshexports-by-quarter-destination

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu: a) lefel y buddsoddiad tramor uniongyrchol Gymru i Dde Corea bob blwyddyn rhwng 2010 a 2015 a b) y prif fathau o fusnes yn Ne Corea sy'n derbyn y buddsoddiad tramor uniongyrchol hwnnw? (WAQ69819)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Edwina Hart: The Welsh Government does not hold this data.

Partners & Help