Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Chwefror 2016 i'w hateb ar 9 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod y llythyr a anfonwyd at bob ffermwr sydd heb dderbyn eu taliad sengl eto yn rhoi manylion penodol y rhesymau pam nad yw'r ffermwyr wedi cael eu talu eto? (WAQ69743)
 
Ateb i ddilyn.

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at yr holl ffermwyr nad oeddent wedi derbyn eu taliad sengl erbyn diwedd mis Ionawr 2016? (WAQ69744)

Ateb i ddilyn.

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pryd y bydd ffermwyr nad ydynt wedi derbyn eu taliad sengl eto yn cael eu talu? (WAQ69745)
 
Ateb i ddilyn.    

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint o ysgolion sydd wedi cael eu hadeiladu yng Nghymru o dan raglen ysgolion ac addysg y 21ain ganrif? (WAQ69742)

Ateb i ddilyn.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae barn grwpiau defnyddwyr beicio yn cael ei hystyried o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, a sut y mae hi'n monitro camau gweithredu awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni eu rhwymedigaethau yn y maes hwn? (WAQ69746)

Ateb i ddilyn.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae hi'n monitro'r cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol unigol mewn perthynas â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013? (WAQ69747)

Ateb i ddilyn.

Partners & Help