Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 29 Ionawr 2016 i'w hateb ar 5 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl yr AGGCC yn y broses o archwilio rheoliadau tân / cynllunio mewn safleoedd gwarchod plant? (WAQ69740)

Derbynwiyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths):  Before a childminder can be registered, CSSIW will visit the premises and undertake a number of checks which cover hazards and safety, fitness of premises and fire precautions, in line with the Child Minding and Day Care (Wales) Regulations 2010.  Fire precautions include the provision of fire prevention and detection equipment, evacuation procedures, training in fire prevention, and fire drills and practices.

CSSIW's role is to ensure childminders are complaint with the Children and Families (Wales) Measure 2010 and relevant regulations relating to the safe care of children. Childminders are responsible for ensuring they are compliant with other laws and regulations that affect their premises and business, such as planning and building controls. From April 2016, CSSIW will not require child-minders to submit a letter from their Local Planning Authority to confirm their planning status

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): Faint y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wario ar ardaloedd menter, a faint yn union y bydd yn ei wario ar bob ardal unigol, rhwng nawr a mis Mai 2016? (WAQ69734)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): The target investment in our Enterprise Zones is published on our website. Progress is published on a half-yearly basis:

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/growing-the-economy/enterprisezones/?lang=en

Expenditure between now and May 2016 will depend on the timing and completion of key projects. Information for each Zone is contained in the progress reports published on the Enterprise Zone website.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion unrhyw arian a ddarparwyd ar gyfer yr unedau ar Redlands Road, Penarth, i helpu i ddarparu a gweinyddu triniaeth gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro? (WAQ69739)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): The GP practice at Redlands Surgery, Penarth received Welsh Government funding support of £8,593 for access improvements via a premises improvement grant in 2012-13.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o gyfanswm y costau sydd ynghlwm wrth y broses arfaethedig o uno Llywodraeth Leol Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion? (WAQ69735)

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu faint y mae  Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd yn ei arbed drwy uno Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion? (WAQ69736)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

The Welsh Government has estimated the net savings to Local Authorities over ten years in reducing the number of Councils to eight or nine to be between £529 million and £650 million.  The associated costs over ten years range from £97 million to £246 million.  It is anticipated mergers will pay for themselves in two to three years. 

The costs and savings related to specific mergers will depend greatly on the decisions taken by merging and shadow authorities in the pre-merger period. During this period, Transition Committees and Shadow Authorities have the opportunity to minimise the costs and maximise the benefits and savings in their areas.  

 

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau sut y bydd uno Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn effeithio ar gyfraddau treth gyngor pobl Sir Benfro? (WAQ69737)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Leighton Andrews:

The overall Council Tax requirement should not increase as a consequence of mergers. 

The setting of Council Tax levels is a key political decision taken locally by Councils and one for which they are directly accountable to their electorates.  I will be assessing any potential impacts on the Council Tax system which might arise solely as a result of bringing Local Authorities together.   

Transition Committees will have a vital role in undertaking important work in preparation for mergers, including finance matters, prior to the establishment of the Shadow Authorities.

 

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu nifer y cyfarfodydd y mae wedi'u cael gyda phob un o arweinwyr Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ynghylch diwygio Llywodraeth Leol? (WAQ69738)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Leighton Andrews:

I have individually met with the Leaders of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion to discuss local government reform. I have also held several engagement events with the Welsh Local Government Association where I was able to discuss our proposals.  For example, I met with Local Authority Leaders at the Welsh Local Government Association Council meeting in November 2015. I have given an open invitation to all Council Leaders to discuss our proposals.

Partners & Help