Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 22 Ionawr 2016 i'w hateb ar 29 Ionawr 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am gronfa hyfforddiant Saesneg gwerth £20 miliwn sydd â'r nod o fynd i'r afael ag ynysu cymdeithasol i rai menywod Mwslimaidd, a oes gan Lywodraeth Cymru gynlluniau i weithredu cynllun tebyg yng Nghymru? (WAQ69702)

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis):  The Welsh Government does not have any plans to implement a similar scheme in Wales.  This policy relates only to England.

Unlike England, we already provide ESOL (English for speakers of other languages) classes free to all learners in Wales (including refugees and asylum seekers), regardless of their reason for learning. We offer this provision, up to and including Level 1 – in line with our Essential Skills funding.

Partners & Help