Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 21 Ionawr 2016 i'w hateb ar 28 Ionawr 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Faint o bobl yng Nghymru sydd wedi dewis cofrestru i optio allan o'r system rhoi organau? (WAQ69700)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

The latest figures from NHS Blood and Transplant show that as of 17 January 2016, 160,288 people in Wales have chosen to opt-out. The number of people who have a registered view to be an organ donor stood at 1,087,055 at the same date.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr lawn o'r holl gyrff ac unigolion y mae Llywodraeth Cymru wedi anfon y ddogfen ymgynghori 'Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni' atynt er mwyn iddynt ymateb iddi? (WAQ69701)

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews): I published the Draft Local Government (Wales) Bill and accompanying documents for public consultation on the Welsh Government internet consultation webpage alongside a press notice and written and oral statements. The consultation was highlighted, in accordance with the Local Government Partnership Scheme 2008, to key stakeholders including the Welsh Local Government Association; One Voice Wales and Society of Local Council Clerks; all Local Authorities; Community and Town Councils; Police & Crime Commissioners and Chief Constables; Fire and Rescue Authorities and Chief Fire Officers; National Park Authorities; Local Health Boards and NHS Trusts; Wales Council for Voluntary Action; Auditor General for Wales; Wales TUC; recognised Trade Unions; the Local Democracy and Boundary Commission for Wales; Independent Remuneration Panel; Chief Inspectors of Estyn, Care and Social Services Inspectorate Wales and Healthcare Inspectorate Wales; Commissioners for  Children, Welsh Language, Older People and Sustainable Futures; Public Services Ombudsman for Wales and Lord Lieutenants and High Sheriffs. All responses to the consultation will be considered.

Partners & Help