Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 26 MEDI 1717

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0054 Gwrthwynebu cyni

Cyflwynwyd gan:

Mike Hedges

Tanysgrifwyr:

Vikki Howells (26/09/17)

Hefin David (27/09/17)

Julie Mogan (27/09/17)

Jenny Rathbone (27/09/17)

Eluned Morgan (28/09/17)

Dawn Bowden (28/09/17)

Lynne Neagle (28/09/17)

Huw Irranca-Davies (04/10/17)

Joyce Watson (09/10/17)​

Jayne Bryant (​23/10/17)​

Gwrthwynebu cyni

Mae'r Cynulliad hwn:
1. Yn nodi bod Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi mynd i Senedd y DU ddydd Mawrth 12 Medi, ynghyd ag arweinwyr a meiri chwech o ddinasoedd eraill, i gyflwyno adroddiad yn galw am fuddsoddiad ac adnoddau priodol.
2. Yn siomedig bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod gwahoddiad i anfon cynrychiolydd.
3. Yn nodi bod toriadau San Steffan mewn gwariant i wasanaethau cyhoeddus a lles eisoes wedi achosi difrod i'n cymunedau a'n heconomi. 
4. Yn cefnogi Ariannu Teg Cymru drwy gondemnio tanariannu parhaus Llywodraeth Cymru a gwthio am setliad sy'n seiliedig ar anghenion sy'n sicrhau'r dyfodol y mae Cymru'n ei haeddu.

Partners & Help