Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR /09/17/09/17

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0053 Catalonia

Cyflwynwyd gan:

Simon Thomas

Adam Price

Tanysgrifwyr:

Mae'r Cynulliad hwn:
 
1. Yn mynegi ei bryder am y sefyllfa yng Nghatalonia.
 
2. Yn condemnio ymosod ar adeiladau llywodraeth Catalonia gan yr heddlu ac arestio swyddogion, sy'n gam annerbyniol yn erbyn sefydliadau ymreolaethol Catalonia.
 
3. Yn mynegi ei undod â chynrychiolwyr etholedig Catalonia ac yn cefnogi'r hawl i hunanbenderfyniad gan bobl Catalonia drwy refferendwm. 
 
4. Yn galw ar lywodraeth Sbaen i chwarae rôl adeiladol ac annog datrysiad thrwy ddeialog wleidyddol yn hytrach na drwy fesurau barnwrol neu grymus.  
 
5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i anfon neges o undod i bobl Catalonia.

Partners & Help