Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 18/09/17

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0050 Cofrestr o bobl sydd wedi cyflawni cam-drin domestig yn Nghymru


Cyflwynwyd gan:

Jayne Bryant

Tanysgrifwyr:

Vikki Howells (20/09/17)

Jeremy Miles (20/09/17)

John Griffiths (20/09/17)

Dawn Bowden (20/09/17)

Hannah Blythyn (20/09/17)

Hefin David (20/09/17)

Llyr Gruffydd (21/09/17)

Dai Lloyd (21/09/17)

David Rees (22/09/17)

Simon Thomas (25/09/17)

Bethan Jenkins (29/09/17)
 
Adam Price (29/09/17)

Nathan Gill (04/10/17)​
Joyce Watson (09/10/17)​
 

Cofrestr o bobl sydd wedi cyflawni cam-drin domestig yn Nghymru
Mae'r Cynulliad hwn:
a) yn gresynu at ddiffyg cofrestr DU-gyfan o bobl sydd wedi'u cael yn euog o cam-drin domestig;
b) yn nodi'r cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud mewn perthynas â'i Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015; ac
c) yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried sefydlu cofrestr o bobl sydd wedi'u cael yn euog o gam-drin domestig yng Nghymru.
 

Partners & Help