Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 19/07/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 
OPIN-2017-0048 Y 13eg Doctor Who

 
Cyflwynwyd gan:

Vikki Howells

Tanysgrifwyr:
David Rees 19/07/17
Lynne Neagle 19/07/17
Nick Ramsay 19/07/17
Julie Morgan 19/07/17
Jayne Bryant 19/07/17
Llyr Gruffydd 19/07/17
Paul Davies 19/07/17
Michelle Brown 19/07/17
Huw Irranca-Davies 19/07/17
Angela Burns 19/07/17
Janet Finch-Saunders 19/07/17
Hefin David 19/07/17
Darren Millar 19/07/17
Mike Hedges 20/07/17
Mohammad Asghar 21/07/17
Hannah Blythyn 21/07/17
 
Y 13eg Doctor Who
 
Mae'r Cynulliad hwn:

1.  Yn nodi'r cysylltiad hirsefydlog rhwng Dr Who a Chymru;

2. Yn llongyfarch Jodie Whittaker ar fod y 13eg Doctor; a

3. Yn croesawu'r ffaith y bydd hyn yn rhoi esiampl cadarnhaol i ferched a menywod ifanc ar draws y byd.

Partners & Help