Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 4/07/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2017-0045  Wythnos Goffa Srebrenica 2017

Cyflwynwyd gan:

David Melding

Jayne Bryant

Joyce Watson

Tanysgrifwyr:
Angela Burns 12/07/17
Steffan Lewis 12/07/17
Mohammad Asghar 12/07/17
Dawn Bowden 12/07/17
Neil McEvoy 12/07/17
Mark Isherwood 12/07/17
Darren Millar 12/07/17
Paul Davies 12/07/17
Suzy Davies 12/07/17
Janet Finch-Saunders 12/07/17
Bethan Jenkins 12/07/17
Adam Price 12/07/17
Jenny Rathbone 12/07/17
Lynne Neagle 13/07/17
Llyr Gruffydd 13/07/17
Mike Hedges 18/07/17
David Rees 19/07/17
Huw Irranca-Davies 21/07/17

Wythnos Goffa Srebrenica 2017

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn nodi y cynhelir wythnos Goffa Srebrenica rhwng 9 a 16 Gorffennaf 2017;

2. Yn cydnabod gwaith "Remembering Srebrenica", elusen cofrestredig yn y DU sy'n gweithio i godi ymwybyddiaeth am yr hil-laddiad a ddigwyddodd yn Bosnia yn y 1990au; a

3. Yn annog Llywodraeth Cymru i barhau i gydnabod pwysigrwydd cofio'r hil-laddiad yn Srebrenica a'i berthnasedd o ran atal anoddefgarwch a gwahaniaethu yn y DU a hyrwyddo cymunedau cryfach a mwy cydlynol.

Partners & Help