Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 23/06/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0043 Wythnos Gwaith Ieuenctid 2017

 
 
Cyflwynwyd gan:

Lynne Neagle

Tanysgrifwyr:
Mohammad Asghar 26/06/17
Paul Davies 26/06/17
Jeremy Miles 26/06/17
Dai Lloyd 26/06/17
Vikki Howells 26/06/17
Mike Hedges 26/06/17
Mark Isherwood 26/06/17
Dawn Bowden 26/06/17
Hannah Blythyn 26/06/17
Suzy Davies 27/06/17
Darren Millar 27/06/17
Eluned Morgan 27/06/17
Llyr Gruffydd 27/06/17
Huw Irranca-Davies 27/06/17
Janet Finch-Saunders 27/06/17
Jayne Bryant 27/06/17
Angela Burns 27/06/17
David Rees 28/06/17
Steffan Lewis 29/06/17
John Griffiths 30/06/17
Simon Thomas 07/07/17
Rhun ap Iorwerth 07/07/17
Sian Gwenllian 11/07/17
 
Wythnos Gwaith Ieuenctid 2017

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn nodi mai'r Wythnos Gwaith Ieuenctid yw 23 - 30 Mehefin 2017.

2. Yn dathlu llwyddiannau ac ymroddiad gweithwyr ieuenctid yng Nghymru ac effaith eu gwaith gyda phobl ifanc.

3. Yn llongyfarch Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) ar ddathlu 70 mlynedd ers ei sefydlu ac yn cydnabod ei gyfraniad enfawr i'r gwasanaeth ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i barhau i gefnogi gwaith ieuenctid a sicrhau y gall pobl ifanc yng Nghymru gael mynediad at wasanaethau ieuenctid a gaiff eu hariannu'n dda er mwyn gallu eu cynorthwyo i gyrraedd eu llawn botensial.  

Partners & Help