Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 20/06/17

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0042 Pythefnos Cwmnïau Cydweithredol

 
 
Cyflwynwyd gan:

Jeremy Miles

Tanysgrifwyr:
Rhianon Passmore 21/06/17

Vikki Howells 21/06/17 
Mike Hedges 21/06/17
Jayne Bryant 21/06/17
Huw Irranca-Davies 23/06/17
Neil Hamilton 26/06/17
Dawn Bowden 26/06/17
Eluned Morgan 27/06/17
Llyr Gruffydd 27/06/17

 
Pythefnos Cwmnïau Cydweithredol
Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn nodi y cynhelir Pythefnos Cwmnïau Cydweithredol yn ystod 17 Mehefin - 1 Gorffennaf.

2. Yn nodi ymhellach bod cwmnïau cydweithredol yng Nghymru yn darparu cyflogaeth i filoedd o bobl, gyda throsiant o bron i £1 biliwn.

3. Yn nodi llwyddiant parhaus y 463 o gwmnïau cydweithredol ledled Cymru, a bod 689,000 o bobl bellach yn aelodau o gwmnïau cydweithredol

4. Yn annog Llywodraeth Cymru i barhau i gydnabod cyfraniad cwmnïau cydweithredol i Gymru gryfach, decach, a blaenoriaethu gweithredu argymhellion y Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol.

Partners & Help