Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 02/05/2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0039 Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia

 
 
Cyflwynwyd gan:

Angela Burns

Tanysgrifwyr:
Suzy Davies 03.05.17
Paul Davies 03.05.17
Hannah Blythyn 03.05.17
Nick Ramsay 04.06.17
Mark Isherwood 04.05.17
Mark Reckless 04.05.17
Neil Hamilton 04.05.17
Gareth Bennett 04.05.17
Llyr Gruffydd 04.05.17
Vikki Howells 08.05.17
Darren Millar 08.05.17
Lynne Neagle 10.05.17
Nathan Gill 15.05.17
Julie Morgan 16.05.17
Simon Thomas 16.05.17
Rhun ap Iorwerth 16.05.17
Neil McEvoy 17.05.17
Mohammad Asghar 17.05.17
Huw Irranca-Davies 17.05.17
Janet Finch-Saunders 17.05.17
Dai Lloyd 17.05.17
Rhianon Passmore 17.05.17
Jayne Bryant 17.05.17
Steffan Lewis 17.05.17
David Melding 18.05.17
Bethan Jenkins 18.05.17
​Adam Price 18.05.17
Hefin David 19.05.17
Eluned Morgan 22.05.17
Joyce Watson 19.06.17
 


Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn nodi bod 45,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghymru.

2. Yn croesawu'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn o ran datblygu Cynllun Gweithredu Strategol cyntaf Cymru ar gyfer Dementia.

3. Yn croesawu gwaith Cymdeithas Alzheimer Cymru o ran annog Cymru i uno yn erbyn dementia fel rhan o'r Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddemantia 2017.

4. Yn annog Llywodraeth Cymru i sicrhau y caiff y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Dementia yr adnoddau priodol er mwyn gweithredu'r gwelliannau i wasanaethau a'r gefnogaeth y mae'n ei hargymell.

5. Yn annog Llywodraeth Cymru i barhau i gynnwys pobl y mae dementia yn effeithio arnynt o ran llywio gwasanaethau a ddarperir i'w cynorthwyo.

Partners & Help