Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 16/03/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0033 – Wythnos Newyddion Lleol o Bwys

 
Cyflwynwyd gan:

Simon Thomas
Bethan Jenkins
Dai Lloyd

Tanysgrifwyr:

Siân Gwenllian 27/3/17
Steffan Lewis 28/3/17
Rhun ap Iorwerth 28/3/17
Janet Finch-Saunders 28/3/17
Jayne Bryant 29/3/17
Neil McEvoy 30/3/17

 

Mae'r Cynulliad hwn:

Yn galw am:

a. Trin papurau lleol fel asedau cymunedol;

b. Rheolau newydd i rwystro swyddfeydd cyfryngau lleol rhag cau dros nos - dylid eu cynnig i berchnogion newydd posibl, gan gynnwys cwmnïau cydweithredol lleol, gydag amser i gyflwyno cais am berchnogaeth cyfryngau arall cyn eu cau;

c. Gweithredu ar ran y llywodraeth a chyflogwyr i atal y toriadau didrugaredd i swyddi;

d. Cynyddu buddsoddiad, o amrywiaeth o ffynonellau, ar gyfer newyddiaduraeth leol o safon.

Partners & Help