Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 01/02/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0032 - Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 2017

 
Cyflwynwyd gan:

Hannah Blythyn

Tanysgrifwyr:

Dawn Bowden 02/02/17
David Rees 02/02/17
Vikki Howells 02/02/17
Hefin David 02/02/17
Paul Davies 02/02/17
Eluned Morgan 02/02/17
Mark Isherwood 02/02/17
Jeremy Miles 02/02/17
Lynne Neagle 02/02/17
Bethan Jenkins 02/02/17
Huw Irranca-Davies 02/02/17
Rhianon Passmore 02/02/17
Llyr Gruffydd 03/02/17
Mohammad Asghar 03/02/17
Suzy Davies 03/02/17
Julie Morgan 03/02/17
Neil Hamilton 09/02/17
David Melding 13/02/17
Joyce Watson 27/03/17

 

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn cymeradwyo'r digwyddiadau ledled Cymru ym mis Chwefror i nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.

2. Yn nodi'r cyfraniad y mae Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol a mwy wedi'i wneud i'n cymunedau a'n gwlad.

3. Yn croesawu'r cynnydd a wnaed yn y degawdau diwethaf o ran derbyn Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol ac o ran eu hawliau.

4. Yn cydnabod yr angen i fod yn effro i sicrhau bod hawliau Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol a mwy yn cael eu diogelu.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd yr awenau o ran parhau i hybu cydraddoldeb a herio gwahaniaethu ac anghydfod, gan sicrhau bod Cymru yn genedl groesawgar i Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol a mwy.

Partners & Help