Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD AR 12/12/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2016-0028 - Llefarydd a Llywydd Senedd Catalan
 
Cyflwynwyd gan:

Simon Thomas

Tanysgrifwyr:

Neil McEvoy 13/12/16
Bethan Jenkins 14/12/16
Elin Jones 15/12/16
Llyr Gruffydd 15/12/16
Mike Hedges 15/12/16

 

Llefarydd a Llywydd Senedd Catalan

Mae'r Cynulliad hwn:

a) yn pryderu am benderfyniad Uchel Lys Catalonia i barhau a'r bwriad i erlyn Carme Forcadell, Llefarydd a Llywydd Senedd Catalan, am dorri cyfraith Sbaen, yn ôl yr honiadau, drwy ganiatáu dadl seneddol ar addasu cyfansoddiad Sbaen, yn benodol ar gynnal refferendwm ar annibynniaeth Sbaen;

b) yn galw ar Lywodraeth Cymru i godi'r mater hwn gyda Llywodraeth y DU a cheisio ei ddatrys; ac

c) yn annog Llywodraeth Sbaen i ailystyried yr erlyniad a chwilio am ddatrys ei hanghydfod â chynrychiolwyr pobl Catalonia drwy gyd-drafod.

Partners & Help