Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD AR /11/16/11/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant


OPIN-2016-0025 Trosedd o anfon gohebiaeth rywiol at blentyn drwy'r Ddeddf Troseddau Difrifol

 
Cyflwynwyd gan:

Lynne Neagle

Tanysgrifwyr:
Vikki Howells
Hefin David
Bethan Jenkins
Siân Gwenllian
Rhun ap Iorwerth
Neil Hamilton
David J Rowlands
Angela Burns
Dai Lloyd
Nathan Gill
Dawn Bowden
Huw Irranca-Davies
Darren Millar
Mark Isherwood
Mohammad Asghar
Steffan Lewis
Llyr Gruffydd
Jeremy Miles
David Rees
Suzy Davies
Mike Hedges
Simon Thomas 16/12/66
Joyce Watson 30/1/17
 
Trosedd o anfon gohebiaeth rywiol at blentyn drwy'r Ddeddf Troseddau Difrifol

Mae'r Cynulliad hwn:

  • Yn nodi, yn dilyn deiseb gan NSPCC, wedi'i llofnodi gan dros 50,000 o bobl, bod Llywodraeth y DU wedi cyflwyno trosedd newydd o anfon gohebiaeth at blentyn drwy'r Ddeddf Troseddau Difrifol ym mis Mawrth 2015;

  • Yn mynegi pryder nad yw Llywodraeth y DU wedi pennu dyddiad eto ar gyfer gweithredu'r gyfraith hon ac yn credu bod plant yn wynebu risg bob dydd tra rydym yn dal i aros;

  • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i gychwyn y drosedd cyn gynted â phosibl a sicrhau bod yr offeryn hanfodol hwn ar gael i'n heddlu i ddiogelu plant rhag cael eu cam-drin.

Partners & Help