Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 8/11/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-0023  Cefnogaeth i  Bashir Naderi

 
 
Cyflwynwyd gan:

Jenny Rathbone

Tanysgrifwyr:

Vikki Howells 8/11/16
Neil McEvoy 8/11/16
Bethan Jenkins 8/11/16
Lynne Neagle 8/11/16
Rhianon Passmore 8/11/16
David Rees 8/11/16
Mike Hedges 8/11/16
Julie Morgan 8/11/16
Hefin David 8/11/16
Dai Lloyd 8/11/16
Simon Thomas 8/11/16
Steffan Lewis 8/11/16
John Griffiths 8/11/16
David Rowlands 9/11/16
Angela Burns 9/11/16
Huw Irranca-Davies 10/11/16
Hannah Blythyn 10/11/16
Dawn Bowden 11/11/16
Joyce Watson 14/11/16
Llyr Gruffydd 14/11/16
 

Cefnogaeth i Bashir Naderi

Mae'r Cynulliad hwn:

  • Yn croesawu'r Gorchymyn i atal penderfyniad Llywodraeth y DU i orfodi symud Bashir Naderi i Afghanistan, sy'n ardal o wrthdaro peryglus, a'r Adolygiad Barnwrol sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd.

 

  • Yn cydnabod bod Bashir wedi dianc o Afghanistan pan oedd yn 10 oed, yn dilyn llofruddiaeth ei dad, ei fod wedi treulio hanner ei oes yng Nghymru, yn tyfu i fyny yng Nghaerdydd gyda theulu maeth, wedi ennill 9 TGAU, a bellach yn astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

 

  • Yn nodi bod Bashir wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i'r gymuned sydd wedi cynnig lloches iddo, a bod ganddo gefnogaeth ei deulu Cymreig, a miloedd o bobl yng Nghymru.

Partners & Help