Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 23/06/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-0011 Dathlu 15 mlynedd o Glas Cymru

 
 
Cyflwynwyd gan:

Dafydd Elis-Thomas

Tanysgrifwyr:

Lynne Neagle 28/06/16

David Rees 28/06/16
Huw Irranca-Davies 29/06/16
Llyr Gruffydd 29/06/16
Hefin David 30/06/16
Nick Ramsay 26/09/16
Dawn Bowden 26/09/16
Vikki Howells 27/09/16
Joyce Watson 27/09/16

 


Dathlu 15 mlynedd o Glas Cymru
 
Mae'r Cynulliad hwn: 

Yn llongyfarch Glas Cymru ar gyrraedd pymtheg mlynedd ers caffael Dŵr Cymru;

Yn cydnabod Dŵr Cymru am fod y cwmni cyntaf, a'r unig gwmni cyfleustodau o hyd sy'n ailfuddsoddi enillion ariannol er budd cwsmeriaid a'r amgylchedd;

Yn llongyfarch Dŵr Cymru ymhellach ar sicrhau bod unrhyw gynnydd yn ei filiau yn is na chwyddiant mynegai prisiau manwerthu am y saith mlynedd diwethaf, a'r gefnogaeth y mae'n ei chynnig, sy'n flaengar yn y sector, i'r rhai sy'n wynebu trafferthion o ran talu eu biliau;

Yn llongyfarch Glas Cymru ar bymtheg mlynedd llwyddiannus ac yn credu bod ei fodel busnes yn un y gall y tair miliwn o gwsmeriaid y cwmni fod yn falch ohono ac ymddiried ynddo.

Partners & Help