Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 08/06/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-005 Dileu Swydd Cynrychiolydd y Daily Post005 Dileu Swydd Cynrychiolydd y Daily Post

 
 
Cyflwynwyd gan:

Michelle Brown

Tanysgrifwyr:

Neil Hamilton 08/06/16
Adam Price 15/6/16
Caroline Jones 15/06/16
Lee Waters 15/06/16
Darren Millar 15/06/16
Russell George 15/06/15
Andrew RT Davies 15/06/16
Mark Isherwood 16/06/16
Nathan Gill 16/06/16
Mark Reckless 17/06/16
Suzy Davies 17/06/16
Janet Finch-Saunders 17/06/16


OPIN-2016-0005 Dileu Swydd Cynrychiolydd y Daily Post

Mae'r Cynulliad hwn:

Yn cydnabod pa mor bwysig ydyw i bobl Cymru gael eu hysbysu'n iawn am benderfyniadau a gaiff eu gwneud gan y Cynulliad a Llywodraeth Cymru;

Yn gresynu at benderfyniad y Daily Post i ddileu swydd eu cynrychiolydd yn y Senedd;

Yn rhannu pryderon Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr bod y cam hwn yn cadarnhau y gall Grŵp Trinity Mirror fod yn symud oddi wrth newyddiadura sy'n herio'r pwerus yn lleol a dwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif; ac

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud sylwadau cadarn i olygydd y Daily Post a phrif weithredwr Trinity Mirror gyda'r bwriad o wyrdroi'r penderfyniad.

 

Partners & Help