Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 10 Mawrth 2016 i'w hateb ar 15 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am safonau addysg ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)2786(FM)

2. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd meddwl yn ne Cymru? OAQ(4)2778(FM)

3. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu perfformiad ei uned cyflenwi dros dymor y pedwerydd Cynulliad? OAQ(4)2777(FM)

4. Sandy Mewies (Delyn): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi prentisiaethau fel elfen allweddol o'r broses o fynd i'r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc? OAQ(4)2784(FM)

5. Eluned Parrott (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd lleoedd ysgol yng Nghaerdydd? OAQ(4)2785(FM)

6. Aled Roberts (Gogledd Cymru): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog grwpiau cymunedol i gymryd rhan yn y broses o restru adeiladau o arwyddocâd hanesyddol a lleol? OAQ(4)2787(FM)W

7. Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â cholli apwyntiadau yn y GIG yng Nghymru? OAQ(4)2774(FM)

8. Jeff Cuthbert (Caerffili): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddenu swyddi gweithgynhyrchu tra medrus i Gymru? OAQ(4)2770(FM)

9. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i hyrwyddo'r iaith Gymraeg? OAQ(4)2783(FM)W

10.  Janet Haworth (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein? OAQ(4)2779(FM)

11. Lindsay Whittle (Dwyrain De Cymru): Beth yw etifeddiaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer trechu tlodi yng Nghymru? OAQ(4)2776(FM)

12. Ann Jones (Dyffryn Clwyd): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl hŷn yn Nyffryn Clwyd? OAQ(4)2782(FM)

13. William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru i feithrin entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru? OAQ(4)2773(FM)

14. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau nifer y cwmnïau gwasanaethau ariannol sydd wedi adleoli i ardal menter Caerdydd? OAQ(4)2771(FM)

15. Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i liniaru ar golli swyddi yn Tata Steel? OAQ(4)2768(FM)

 

Partners & Help