Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 12 Tachwedd 2015 i'w hateb ar 17 Tachwedd 2015

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1.     Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wydnwch darpariaeth iechyd yng Nghanol De Cymru dros y gaeaf? OAQ(4)2560(FM)

2. Eluned Parrott (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gytundeb dinas Caerdydd? OAQ(4)2577(FM)

3. Keith Davies (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cyfryngau yng Nghymru? OAQ(4)2575(FM)W

4. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o adroddiad Comisiwn y Gyfraith a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfraith bywyd gwyllt? OAQ(4)2573(FM)

5. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru fwy heini ac iach? OAQ(4)2568(FM)

6. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cyllidebau'n cael eu monitro'n effeithiol? OAQ(4)2576(FM)W

7. Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch newidiadau i'r system gyfiawnder yng Nghymru? OAQ(4)2574(FM)

8. Aled Roberts (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllunio o flaen llaw ar gyfer gwelliannau i'r A55? OAQ(4)2571(FM)W

9. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau economaidd am weddill y pedwerydd Cynulliad? OAQ(4)2567(FM)

10. Sandy Mewies (Delyn):  A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gronfa technolegau iechyd? OAQ(4)2572(FM)

11. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am geisiadau cyllido cleifion unigol? OAQ(4)2566(FM)

12. Gwenda Thomas (Castell-nedd): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau rhwng y cenedlaethau yng Nghymru? OAQ(4)2569(FM)

13. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyflawni gwasanaethau iechyd lleol yn Sir Benfro? OAQ(4)2562(FM)

14. Christine Chapman (Cwm Cynon): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau tlodi yng Nghwm Cynon? OAQ(4)2565(FM)

15. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau iechyd trawsffiniol yng ngogledd-ddwyrain Cymru? OAQ(4)2564(FM)

Partners & Help