Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 25 Mehefin 2015 i'w hateb ar 30 Mehefin 2015

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Elin Jones (Ceredigion): Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer hyrwyddo twristiaeth yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2376(FM)W

2. Alun Ffred Jones (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth ganser Llywodraeth Cymru? OAQ(4)2370(FM)W

3. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddenu llongau gwyliau i Gymru? OAQ(4)2377(FM)W

4. Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fynediad i ofal cynradd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(4)2381(FM)

5. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ei rhaglenni tlodi plant yn ymgysylltu'n llawn â rhieni? OAQ(4)2371(FM)

6. Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed yng ngogledd Cymru? OAQ(4)2378(FM)

7. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol nodyn cyngor technegol 8? OAQ(4)2373(FM)

8. Keith Davies (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog roi trosolwg o'r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i amddiffyn a chefnogi treftadaeth leol? OAQ(4)2379(FM)W

9. Christine Chapman (Cwm Cynon): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo'r cyflog byw? OAQ(4)2375(FM)

10. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro? OAQ(4)2365(FM)

11. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer ad-drefnu llywodraeth leol? OAQ(4)2372(FM)

12. Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth ar gyfer gwasanaethau sy'n darparu cyngor ar ddyled yng Nghymru? OAQ(4)2374(FM)

13. Eluned Parrott (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyfleusterau Cymru ar gyfer cynnal digwyddiadau a chynadleddau mawr? OAQ(4)2369(FM)

14. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r gymuned lluoedd arfog yng Nghymru? OAQ(4)2367(FM)

15. Gwenda Thomas (Castell-nedd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am adfywio'r iaith Gymraeg? OAQ(4)2380(FM)W

Partners & Help