Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn
Dydd Mawrth 5 Gorffennaf a dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf a dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016
Toriad: Dydd Llun 18 Gorffennaf 2016 – Dydd Sul 11 Medi 2016
Dydd Mawrth 13 Medi a dydd Mercher 14 Medi 2016

 

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:  Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Atebion Digartrefedd a Thai (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Bygythiadau o ran Clefydau Anifeiliaid Egsotig, y Tafod Glas a Chynllunio Wrth Gefn (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwyddoniaeth a Sgiliau: Cymorth Cyflogadwyedd yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl: "Law yn Llaw at Iechyd Meddwl" Cynllun Cyflawni (60 munud)
 • Dadl: Ail-enwi Cynulliad Cenedlaethol Cymru (60 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Cynigion i gytuno ar aelodaeth pwyllgorau (5 munud)
 • Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 17.2T yn ymwneud â'r Pwyllgor craffu ar waith y Prif Weinidog (5 munud)
Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Dadl ar Araith y Frenhines (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer - Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru) (30 munud)
 
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Hunanwella'r System Addysg (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Moderneiddio Trafnidiaeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Fasnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Rhaglenni Metro (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:  Y Gymraeg (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf ar Glwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Cymru (30 munud)
 • Dadl:  Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2016-18 (60 munud)
 • Dadl:  Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17 (30 munud)
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud)
 
Toriad: Dydd Llun 18 Gorffennaf 2016 – Dydd Sul 11 Medi 2016
 
Dydd Mawrth 13 Medi 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
Dydd Mercher 14 Medi 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help