Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 a dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Toriad: Dydd Llun 14 Rhagfyr 2015 - Dydd Sul 10 Ionawr 2016

Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016 a dydd Mercher 13 Ionawr 2016

Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016 a dydd Mercher 20 Ionawr 2016 

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyllideb Ddrafft 2016-17 (30 munud)
 • Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Addasu Canlyniadol) 2015 (15 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Benderfyniad Ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Casglu a Rheoli Treth (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Casglu a Rheoli Treth (Cymru) (5 munud) 

   

   

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

 


Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 


Dydd Mawrth 12 Ionawr 2016 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Cynhyrchu Ynni Lleol (30 munud)
 • Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2016 (15 munud)
 • Cynnig Atodol Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Lles a Gwaith sy'n ymwneud â darpariaethau/diwygiadau i'r Bil ynghylch y Comisiwn Symudedd Cymdeithasol (30 munud)
 • Cynnig Atodol Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai a Chynllunio sy'n ymwneud â darpariaethau yn y Mesur ynghylch rhyddfreinio ac ymestyn lesddaliadau hir (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol Effaith a Chyrhaeddiad Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2014-15 (60 munud) 

   

   

Dydd Mercher 13 Ionawr 2016

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

   

Busnes y Cynulliad

 • Bil Cymru drafft (180 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

 


Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)
 • Dadl ar yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2014-2015 (60 munud)

 Dydd Mercher 20 Ionawr 2016

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud) 

   

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Deddfu yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help