Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 28 Ebrill 2015 a dydd Mercher 29 Ebrill 2015
Dydd Mawrth 5 Mai 2015 a dydd Mercher 6 Mai 2015
Dydd Mawrth 12 Mai 2015 a dydd Mercher 13 Mai 2015

Dydd Mawrth 28 Ebrill 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Diweddariad ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau:  Diweddariad ar Her Ysgolion Cymru (30 munud)
 • Trefn ystyried gwelliannau'r Bil Cynllunio (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013-14 (60 munud)
 • Dadl ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)

 

Dydd Mercher 29 Ebrill 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Ran 2 yr ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb - Cynllunio a gweithredu gweithdrefnau cyllidebol newydd (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud) - Gohiriwyd tan 13 Mai 2015

 

Dydd Mawrth 5 Mai 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Cynllunio (Cymru) (180 munud)

 

Dydd Mercher 6 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud) 
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Llyr Huws Gruffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 12 Mai 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Nodi'r Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop – gweithio gyda a chefnogi ein cymuned Lluoedd Arfog heddiw (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Bathodynnau Glas (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Llysgenhadon Cyllid yr UE (30 munud)
 • Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl: Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu (60 munud)

 

Dydd Mercher 13 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Leanne Wood (Canol De Cymru) (30 munud) - Tynnwyd yn ôl
 • Dadl Fer – Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud) – Gohiriwyd o 29 Ebrill 2015 (30 munud)

Partners & Help