Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn
 
Toriad: Dydd Llun 16 Chwefror 2015 – dydd Sul 22 Chwefror 2015
Dydd Mawrth 24 Chwefror 2015 a dydd Mercher 25 Chwefror 2015
Dydd Mawrth 3 Mawrth 2015 a dydd Mercher 4 Mawrth 2015
Dydd Mawrth 10 Mawrth 2015 a dydd Mercher 11 Mawrth 2015

Dydd Mawrth 24 Chwefror 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (60 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth:  Treth ar waredu i safleoedd tirlenwi (30 munud)
• Trefn trafod gwelliannau'r Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (5 munud) 
• Dadl ar Setliad yr Heddlu 2015-16 (60 munud)
• Dadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2013-14 (60 munud)

Dydd Mercher 25 Chwefror 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)
Busnes y Cynulliad

• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i fynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Andrew RT Davies (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 3 Mawrth 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Cyhoeddiad Llywodraeth y DU ar broses Dydd Gŵyl Dewi (45 munud)
• Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Orchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015 (15 munud)
• Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (240 munud) 

Dydd Mercher 4 Mawrth 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
• Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ynghylch newid yn yr hinsawdd (30 munud)

Busnes y Cynulliad

• Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y gwaith craffu ar ôl deddfu o ran Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Fer – Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud) - dygwyd ymlaen o 11 Mawrth 2015

 

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2015 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2014-15 (30 munud)
• Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (15 munud)
• Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (180 munud)

Dydd Mercher 11 Mawrth 2015

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)
• Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)
Busnes y Cynulliad

• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru (60 munud) 
• Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud) - gohiriwyd o ddydd Mercher 4 Mawrth 2015

Partners & Help