Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

       

Toriad: Dydd Llun 27 Hydref 2014 - Dydd Sul 2 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 4 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 5 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 12 Tachwedd 2014

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014 a dydd Mercher 19 Tachwedd 2014

***********************************************************************

Dydd Mawrth 4 Tachwedd 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Diwygio Cymwysterau (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Perfformiad o ran Ailgylchu (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb a Darparu yn y Dyfodol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2013-14 (30 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2013-14 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud) 

Dydd Mercher 5 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (15 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar yr Ymchwiliad i Anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud) 

Dydd Mawrth 11 Tachwedd 2014  

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Adroddiad y Farwnes Kay Andrews ynghylch Diwylliant a Thlodi - Ymateb gan Lywodraeth Cymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Y Cyflenwad Tai (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr Adolygiad o Asiantau Cefnffyrdd (30 munud)
 • Dadl: Cymorth i Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru (60 munud) 

Dydd Mercher 12 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud) 

Dydd Mawrth 18 Tachwedd 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Diwygio) 2014 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2015-16 (120 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2013-14 (60 munud) 

Dydd Mercher 19 Tachwedd 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2015/16 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud) 

Partners & Help