Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

Agenda

Dyddiad: dydd Llun 14 Mawrth 2011
Amser: 17:00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B

1.Cyflwyniad

  • Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

  • Datgan buddiannau

  • Cofnodion y cyfarfod – 27 Ionawr 2011 – Papur 1

2.Agoriad y Pedwerydd Cynulliad – Papur 2
Barnwyd nad yw’r papur hwn yn addas i’w gyhoeddi yn unol â rheolau’r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes.

3.Adolygiad o gyflawniadau yn y Trydydd Cynulliad: adroddiad etifeddiaeth Comisiwn y Cynulliad – Papur 3

4.Fframwaith Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Cynulliad 2010-11– Papur 4

5.Adroddiad a Phenderfyniad y Bwrdd Taliadau – Papur 5

6.Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn – Papur 6Partners & Help