Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

Agenda

Dyddiad: Dydd Iau 27 Ionawr 2011
Amser: 16:00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B

1.Cyflwyniad  

  • Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

  • Datgan buddiannau

  • Cofnodion y cyfarfod – 30 Tachwedd 2010 – Papur 1

2.Paratoadau ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad – Papur 2

3.Agor y Pedwerydd Cynulliad – Papur 3
Barnwyd nad yw’r papur hwn yn addas i’w gyhoeddi yn unol â rheolau’r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes.

4.Uno rhwydwaith TGCh y Cynulliad  – Papur 4

5.Ail-dendro’r contract arlwyo – Papur 5
Barnwyd nad yw’r papur hwn yn addas i’w gyhoeddi yn unol â rheolau’r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes.

Materion i’w nodi

Llythyr oddi wrth Lorraine Barrett at Bethan Jenkins – Papur 6Partners & Help