Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

Agenda

Dyddiad: Dydd Mawrth, 30 Tachwedd 2010
Amser: Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B

1.Cyflwyniad

  • Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

  • Datganiadau o fuddiant

  • Cofnodion y cyfarfod ar 30 Medi 2010 – Papur 1

2.Cynlluniau trefniadol yn y dyfodol – Papur 2

3.Uno rhwydwaith TGCh y Cynulliad (UNO) – Papur 3

4.Gwasanaethau dwyieithog ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad – Papur 4

5.Gweithgareddau cyfathrebu i gefnogi Pleidleisiwch 2011 – Papur 5

6.Canolfan Llywodraethiant Cymru – Papur 6

7.Strategaeth ryngwladol – Papur 7

8.Ein hymrwymiad i gynaliadwyedd – Papur 8

9.Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn – Papur 9

Materion i’w nodi

1. Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft 2011-12 – Papur 10Partners & Help