Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010 (Papur 4 Rhan 1)
Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad

Dyddiad: 30 Medi 2010
Amser:16.00
Lleoliad:Ystafell Bwyllgora 4B
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Claire Clancy, est 8233

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

Diben a chrynodeb o’r materion

Diben y papur hwn yw ceisio cymeradwyaeth y Comisiwn ar gyfer y Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad.

Argymhellion

Gofynnir i’r Comisiwn gymeradwyo’r Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad sy’n amgaeedig yn Atodiad A.

Trafodaeth

1. Trwy gydol y Trydydd Cynulliad, bu nifer o achlysuron pan oedd angen i swyddogion a Chomisiynwyr ddarparu gwybodaeth am rôl Comisiwn y Cynulliad.

2. Datblygwyd y Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad i ddarparu gwybodaeth glir fel yr unig ffynhonnell o wybodaeth am rôl, cyfansoddiad, swyddogaeth a chyfrifoldebau Comisiwn y Cynulliad.

3. Mae’r Cyflwyniad yn adlewyrchu'r arferion a’r Rheolau Sefydlog presennol. Caiff unrhyw newidiadau ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad eu cynnwys mewn fersiwn diwygiedig.Partners & Help