Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

Agenda

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Medi 2010
Amser: Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B

1. Cyflwyniad

  • Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

  • Datganiadau o ddiddordeb

  • Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2010 – Papur 1

2. Cyllideb Ddrafft 2011-12 – Papur 2

3 .Penodiad i Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Papur 3

4. Penderfyniad diwygiedig – Papur 4

Materion i’w nodi

               1. Cynllun Diswyddo/Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol – Papur 5Partners & Help