Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

Agenda

Dyddiad:  Dydd Iau 8 Gorffennaf 2010
Amser:  16:00
Lleoliad:  Ystafell Gynadledda 4B

1. Cyflwyniad
  • Cyflwyniad ac ymddiheuriadau
  • Datgan buddiannau
  • Cofnodion cyfarfod - 19 Mai 2010 - Papur 1
2. Strategaeth ar gyfer y Gyllideb 2011-12 - Papur 2
Noder fod y papur ar y Strategaeth ar gyfer y Gyllideb 2011-12 wedi ei ystyried yn anaddas i’w gyhoeddi yn unol â rheolau’r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. 3. Cynllun Strategol 2010 - Papur 3 4. Diddymu'r Cynullliad - Papur 4 5. Contract Darlledwr y Cynulliad - Papur 5
Noder fod y papur ar y Contract Darlledwr y Cynulliad wedi ei ystyried yn anaddas i’w gyhoeddi yn unol â rheolau’r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. 6. Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon 2009-10 - Papur 6 7. Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn  - Papur 7 Materion i’w nodi
  • Adroddiad Cydymffurfio Blynyddol y Cynllun Iaith Gymraeg  2009-10 - Papur 8a
  • Cyflog Staff y Cynulliad 2010-12 - Papur 8b


Partners & Help