Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD AR 10/10/13

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2013-0227 Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref

Codwyd gan:

Simon Thomas

Aled Roberts

Suzy Davies

Llyr Gruffydd

Keith Davies

Tanysgrifwyr:

Eluned Parrott 17/10/2013

William Powell 18/10/2013

Joyce Watson 09/12/2013

Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol:

Yn croesawu’r Diwrnod Shwmae Su’mae cyntaf ar 15 Hydref 2013 fel cyfle i atgyfnerthu a dathlu’r Gymraeg a’r ffyrdd y byddwn ni’n cyfarch ein gilydd yn ein cymunedau yng Nghymru;

Yn annog pawb sy’n siarad neu’n dysgu Cymraeg i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg ar y diwrnod hwn; ac

Yn dymuno pob llwyddiant i’r diwrnod gan obeithio y daw’n ddyddiad parhaol.Partners & Help