Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Manylion y pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. I hwyluso’r gwaith o graffu ar y Bil yng Nhgyfnod 1, yn ei gyfarfod ar 9 Hydref 2017 penderfynodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol greu is-bwyllgor bach.

 

Newyddion

 

Cylch gwaith

Dyma gylch gwaith yr is-bwyllgor:

Ystyried a pharatoi adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

Bydd yr is-bwyllgor yn dod i ben cyn gynted ag y bydd y rhiant bwyllgor yn cyflwyno’i adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Bil neu erbyn diwedd mis Ionawr 2018 (p’ un bynnag fydd y cynharaf).

 

Trawsgrifiadau

 

Adran-Aelodau

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/David-Rees-chair.jpgMichelle Brown ACMark Isherwood ACSteffan Lewis AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Rhys Morgan.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddEAAL@assembly.wales

Partners & Help